Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Rede der Botschafterin Angela Ganninger anlässlich des Internationalen Holocaust Gedenktags 2020

Internationaler Holocuast Gedenktags 2020 in KEDEM

Internationaler Holocuast Gedenktags 2020 in KEDEM, © Botschaft Chisinau

29.01.2020 - Articol

„Cine salvează o viaţă, salvează întreaga lume“ – Talmud.


„Drepţii printre popoare“ este un titlu de onoare pentru oamenii, care şi-au riscat viaţa, pentru a salva evreii de persecuţiile naţional-socialiste şi de la moarte. Ambasadorul Germaniei Angela Ganninger a participat la deschiderea unei expoziţii de comemorare a drepţilor printre popoare. Deschiderea a avut loc la Centrul Cultural Evreiesc KEDEM, cu care Germania cooperează intens. Discursul doamnei Ambasador îl puteţi găsi aici:

Alte teme

La începutul paginii