Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viză Schengen

Visumetiketten

Visumetiketten, © Thomas Köhler/photothek.de

Articol

Viza Schengen

Planificaţi o şedere de scurtă durată în Germania, care ar constitui pînă la 90 de zile în decursul a 180 de zile? Scopul şederii este vizita rudelor sau a pritenilor, afaceri, tranzitul, efectuarea cercetărilor sau tratamentul medical?

Atunci aveţi nevoie de o viză Schengen.

Aici puteţi găsi informaţii despre viza Schengen, precum şi foile informative necesare.

Formularul

Pentru solicitarea unei vize Schengen este necesar de a prezenta formularul pentru obţinerea vizei, completat la toate rubricile (într-un exemplar). Cererea de eliberarea a vizei trebuie să o completaţi în format electronic, să o tipăriţi, să o semnaţi şi să o prezentaţi la depunerea actelor.

Ambasada are o atitudine rezervată faţă de ajutorul acordat la completarea formularelor de către „ofertanţii” aflaţi în apropierea Ambasadei, deoarece astfel, în cererea dumneavoastră de viză pot figura informaţii eronate sau incomplete, care pot duce, în cel mai rău caz, la respingerea cererii!

Documente

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că actele se depun în original.

Actele urmează a fi prezentate în limba germană, engleză sau română, dosarul cererii fiind prezentat complet. Documentele expediate în adresa ambasadei prin poştă, fax sau E-mail, fără a fi solicitate în mod expres decătre secţia vize, nu pot fi atribuite cererilor de viză şi nu vor fi luate în consideraţiela prelucrarea dosarului.

Ambasada poate primi numai dosarele complete. Dosarele incomplete vor fi, de regulă, respinse, sau pot duce la refuzul cererii, în cazul când solicitantul insistă ca dosarul să fie primit.

Ambasada îşi rezervă dreptul de a solicita, după caz şi prezentarea altor documente.

Activităţi în timpul vacanţelor

Studenţii precum şi elevii universităţilor si colegiilor din străinătate, care deţin un paşaport de călătorie biometric moldovenesc, nu au nevoie de o viză pentru desfăşurarea unei activităţi în timpul vacanţelor, care durează pînă la trei luni într-o perioadă de doisprezece luni şi care a fost intermediată de Agenţia Federală pentru Muncă.  Desfăşurarea unei activităţi în timpul vacanţelor de către studenţii străini este permisă doar în cazul, cînd aceasta a fost intermediată de Agenţia Federală pentru Muncă. Această intermediere va fi certificată printr-un certificat de intermediere. Acest certificat serveşte drept dovadă pentru o ocupare permisă în cîmpul municii. Vă rugăm să aveţi cu sine acest certificat la intrarea în Germania. Indicii privind activităţile realizate în timpul vacanţelor găsiţi pe pagina web a Agenţiei Federale pentru Muncă.

Reclamaţii privind procesul de eliberare a vizei Schengen

Solicitanţii vizei Schengen pot depune reclamaţii privind comportamentul personalului consular şi procesul de solicitare a vizei prin intermediul formularului de contact. În acest sens vă rugăm să alegeţi în formularul de contact destinatarul „Reclamaţii privind procesul de eliberare a vizei Schengen”. Vă rugăm să luaţi în consideraţie faptul că, reclamaţiile pot fi depuse doar în limbile germană sau engleză; reclamaţiile în alte limbi decât germana sau engleza nu pot fi analizate. Vă rugăm să introduceţi la câmpul „Titlu” din formularul de contact una din cele două variante de mai jos:

  • Reclamaţie cu privire la comportamentul personalului consular
  • Reclamaţie cu privire la procesul de solicitare a vizei
  • După recepţionare reclamaţiei dumneavoastră o vom analiza.

Notă: prin formularul de contact pentru reclamaţii nu pot fi atacate deciziile de refuz, anulare sau suspendare a unei vize, în mod special contestaţiile.      

Notă

Viza poate fi solicitată doar la secţia vize a Ambasadei. Agenţiile de viză sau birourile de intermediere nu au nici-o legătură cu Ambasada. Informaţii veridice referitoare la viză puteţi primi gratis doar la Ambasadă. 


Note informative şi formulare

La începutul paginii