Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viză pentru absolvirea unui curs de limbă

Tafel auf der steht: Deutsch als Fremdsprache

Deutsch als Fremdsprache, © colourbox

Articol

Aici găsiţi informaţii referitoare la solicitarea unei vize pentru absolvirea unui curs de limbă cu o durată de şedere mai mică de 90 de zile într-o perioadă de jumătate de an.

Notă:

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că actele se depun în original.

  • Actele moldoveneşti urmează a fi legalizate de către ambasadă, înainte de depunerea cererii. Traducerile în limba germană vor fi efectuate de către un birou de traduceri autorizat şi vor fi autentificate de către notar.
  • Autentificarea efectuată de către un notar moldovean urmează a fi legalizată suplimentar.
  • Solicitantul va prezenta documentele complete. Documentele expediate în adresa ambasadei prin poştă, fax sau E-mail, fără a fi solicitate în mod expres de către secţia vize, nu pot fi atribuite cererilor de viză şi nu vor fi luate în consideraţiela prelucrarea dosarului.
  • Actele urmează a fi prezentate în limba germană, dosarul cererii fiind prezentat complet. Ambasada poate primi numai dosarele complete. Dosarele incomplete vor fi, de regulă, respinse, sau pot duce la refuzul cererii, în cazul când solicitantul insistă ca dosarul să fie primit.

Note informative şi formulare

La începutul paginii