Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Întrebări şi răspunsuri cu privire la legea despre imigrarea forţei de muncă calificate (FEG)

Articol

Ce este legea despre imigrarea forţei de muncă

Legea cu privire la imigrarea forței de muncă intră în vigoare la 1 martie 2020. Ea extinde posibilitățile pentru o creștere bazată pe un scop bine determinat și de durată a imigrației lucrătorilor calificați din țări din afara Uniunii Europene spre Germania. Economia germană este în creștere și are nevoie de mai mulți specialiști, şi din străinătate. Pe lîngă absolvenții instituţiilor superioare de învăţămînt, dorim să atragem și specialişti cu pregătire profesională calificată.

De aceea, deschidem căi noi spre Germania în toate sectoarele pentru actualii și viitorii specialişti chiar și fără deţinerea unei diplome. Astfel, specialiştii pot veni în Germania pentru angajare în cîmpul munci, pentru măsuri de adaptare și de instruire, chiar şi în cadrul companiilor.

Scopul noilor reglementări este integrarea durabilă a specialiștilor străini pe piața muncii și în societate.

Ce specialişti pot imigra în Germania?

În principiu pot imigra specialişti din toate sectoarele, dacă există o ofertă de muncă și o calificare (recunoscută de o autoritate germană).

Ca urmare a noilor reglementări, acum, în privinţa tuturor specialiştilor, se va renunţa la stabilirea priorităţilor de acces (Vorrangprüfung) în favoarea angajaților germani sau europeni. În afară de aceasta, dispare restricţia cu privire la profesiile din categoria celor cu insuficienţă de cadre şi în cazul specialiştilor fără studii universitare. De asemenea, nou-introdusă este și posibilitatea ca specialiştii cu calificare profesională (și nu numai ca pînă acum numai pentru absolvenții instituţiilor de învăţămînt superior), cu cunoștințe corespunzătoare  de germană și cu mijloace de subzistenţă asigurate să vină pentru cel mult șase luni în Germania, ca să își caute un loc de muncă. Tinerii cu vârsta de pînă la 25 de ani cu cunoștințe bune de limba germană (B2) și care deţin documentul ce permite accesul la studii universitare sau diploma de absolvire a unei școli germane în străinătate pot solicita o viză de până la șase luni pentru aşi găsi un loc de instruire. Specialiștii IT cu o experiență profesională de cel puțin trei ani pot veni în Germania, în cazul existenţei anumitor premise (salariu minim, cunoştinţe de limbă germană), şi fără o anumită calificare.

Posibilitățile cu privire la şedere în scopul absolvirii măsurilor suplimentare de calificare sunt extinse și organizate mai atractiv. În anumite condiții, va fi posibil de a obține recunoașterea abia în Germania și, în prealabil, de a începe o activitate lucrativă în profesii nereglementate.

Pentru ce ocupații și în ce țări sunt solicitaţi specialişti?

Numărul locurilor de muncă vacante a crescut la aproape 1,4 milioane. Multe companii caută specialişti, în special în sectorul sănătății și îngrijirii, în așa-numitele profesii MINT (matematică, informatică, științe naturale și tehnologie), dar și în artizanat.

Pe lîngă aceasta lipsesc nu numai absolvenți ai instituţiilor de învăţămînt superior, dar și din ce în ce mai mult lucrătorii cu pregătire profesională calificată.

Noile reglementări se aplică la nivel mondial. În principiu, dacă îndeplinesc cerințele, în Germania pot veni specialişti din toate ţările.

Ce fel de viză este necesară pentru angajare ca specialist?

Toți resortisanții țărilor terțe înainte de a se angaja în cîmpul muncii, necesită permis de ședere în Germania. Cu excepția membrilor câtorva state (Australia, Israel, Japonia, Canada, Republica Coreea, Noua Zeelandă, SUA) ei trebuie să solicite o viză națională înainte de a veni  în Germania.

Important: În primul rînd calificările trebuie recunoscute, apoi  se purcede la solicitarea vizei. Înainte de a solicita o viză, diplomele universitare străine și calificările profesionale, de regulă, trebuie să fie recunoscute de către autoritățile germane competente, ca fiind echivalente unei diplome germane sau unei pregătiri profesionale germane. Oricine este interesat de angajare în cîmpul muncii în Germania poate iniția procedura de recunoaștere din străinătate, chiar şi înainte de intrarea în vigoare a legii cu privire la imigrarea forţei de muncă.

Pentru întrebări vă stă la dispoziţie serviciul de asistenţă prin internet și Hotline „Lucrând și trăind în Germania”/ „Arbeiten und Leben in Deutschland“ (+49 30 1815-1111). În cele mai multe cazuri, cererea de viză va avea şanse de succes numai după recunoașterea sau echivalarea diplomelor universitare străine și a calificărilor profesionale.

O altă condiție necesară pentru obținerea vizei este o ofertă concretă de angajare pentru un loc de muncă, corespunzător calificării. Pentru a obţine o viză pentru căutarea unui loc de muncă, pe lângă recunoaștere, sunt necesare dovezi cu privire la mijloace de subzistenţă asigurate și cunoştinţe de limbă germană corespunzătoare.

Informații suplimentare despre procedurile de recunoaștere:

 • www.make-it-in-germany.de: portalul informațional al Guvernului Federal pentru specialiştii  din străinătate
 • www.anerkennung-in-deutschland.de: portalul informațional pentru recunoaștere. Acolo, există, de asemenea, posibilitatea de a căuta profesii și de a identifica centrele de recunoaștere/certificare competente („identificator de recunoaștere”-“recognition finder”). Dar, aveți grijă: căutătorul de recunoaștere în privinţa profesiilor nereglementate, oferă informaţii precum că nu este necesară stabilirea echivalenței. Acest lucru se aplică numai exercitării profesiei ca atare, dar nu și pentru eliberarea unui permis de ședere, pentru care este necesară o stabilire a echivalenței de către autoritatea competentă.)
 • „Hotline lucru şi trai în Germania“/ „Hotline Arbeiten und Leben in Deutschland“  (disponibil de luni până vineri între orele 8 și 16:00 CET la numărul de telefon: +49 30 1815-1111) răspunde la întrebări în limba germană și engleză cu privire la: recunoașterea calificărilor profesionale străine, căutare de locuri de muncă, muncă și profesie, intrare şi şedere, şi studierea limbii germane, de asemenea, prin chat live, de luni până vineri, de la 8:00 la 15:00 CET, pe www.make-it-in-germany.com/de/ueber-das-portal/kontakt/chat/
 • Reţeaua IQ (www.netzwerk-iq.de/berufliche-anerkennung.html): Centrele de consultanţă ale programului de sprijin „Integrare prin calificare (IQ)” oferă informații despre procedurile de recunoaștere profesională și oferă informaţii la care serviciu competent se poate de adresat.

  În plus, anumite centre de consultanţă, în limitele unei consultări de calificare, contribuie la  participarea la măsuri de calificare cu care solicitanții pot compensa deficite în pregătirea lor profesională sau egala diferențele semnificative.

 • IHK FOSA (www.ihk-fosa.de/): IHK FOSA (Aprobarea competențelor străine / Foreign Skills Approval) centrul de competență la nivel federal al Camerelor germane de comerț și industrie pentru determinarea echivalenței calificărilor profesionale străine. Centrul accepta cereri spre recunoaștere și compară în ce măsura nivelul de calificare profesională străină poate fi considerat fiind echivalent  calificărilor profesionale germane corespunzătoare.

  Ce se întâmplă dacă autoritățile germane nu recunosc echivalenţa calificării profesionale?

  Dacă autoritățile germane evaluează doar parțial echivalenţa calificărilor profesionale străine, în anumite condiții, poate fi eliberată o viză pentru a fi întreprinse măsuri suplimentare de pregătire, adaptare sau calificare. În plus, în contextul acordurilor de mediere ale Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă cu serviciul pentru ocuparea forței de muncă din țara de origine (Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă), este posibilă intrarea în ţară cu scopul efectuării procedurii de recunoaștere.

  De ce nivel de cunoaştere a limbii germane are nevoie un specialist? Unde există posibilitatea de a învăța limba germană?

  Nu există o cerință generală pentru un nivel anumit de cunoaştere a limbii germane pentru a ocupa un loc de muncă calificat. Cu toate acestea, există reguli speciale pentru admiterea în anumite profesii reglementate. În plus, cunoştinţele de limbă germană în practică sunt adesea o condiție esenţială pentru o ofertă concretă de muncă și ajută la integrarea pe piața muncii și în societate. Pentru a obţine o viză de studii, pentru căutarea unui loc de muncă sau unui loc de instruire sau pentru măsuri de calificare sunt necesare cunoştinţe de limbă germană, pentru care nivelul de cunoaştere a limbii poate varia în funcție de scopul şederii.

  Portalul guvernului federal „Make it in Germany“ (www.make-it-in-germany.com) oferă în mai multe limbi specialiştilor cointeresați, o privire de ansamblu a ofertelor existente pentru studierea limbii în ţară și în străinătate.

  În Republica Moldova, Centrul Cultural Akzente oferă cursuri de limba germană de diferite nivele: www.akzente.md/

  Există şi oportunități noi de imigrare pentru lucrătorii mai puțin calificaţi sau necalificați?

Nu. Legea cu privire la imigrarea forței de muncă deschide noi oportunități pentru specialişti. Specialişti în sensul noilor reglementări sunt străinii care trebuie:

 • să aibă o pregătire profesională calificată a ţării de origine;
 • sau să dețină o calificare profesională a ţării de origine echivalentă cu pregătirea profesională germană;
 • sau să aibă o diplomă universitară germană, străină recunoscută sau o diplomă echivalentă unei diplome universitare germane.

Diplomele străine și pregătirea profesională trebuie să treacă în primul rînd prin aşa-numita procedura de recunoaştere de către autoritățile/centrele competente din Germania. Pregătirea profesională calificată este definită ca o pregătire pentru care a fost stabilită o perioadă minimă de doi ani în Germania. Informații suplimentare despre anumite profesii și despre procedurile de recunoaștere: www.berufenet.arbeitsagentur.de (numai germană), www.anerkennung-in-deutschland.de multilingvă), Hotline „Trăiește și lucrează în Germania” (+49 30 1815- 1111) sau prin chat live pe www.make-it-in-germany.com/de/ueber-das-portal/kontakt/chat/

La începutul paginii