Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viză pentru practicarea unei activităţi lucrative

Neubau von einem Wohnhaus

Neubau von einem Wohnhaus, © colourbox

Articol

Toate informaţiile necesare, precum şi formularele de aplicare le găsiţi mai jos.

Informatie despre formularul de solicitare a vizei:

Pentru solicitarea unei vize naţionale este necesar de a prezenta formularul pentru obţinerea vizei, completat în limba germană, la toate rubricile (în două exemplare). Cererea de eliberarea a vizei trebuie să o completaţi în format electronic, să o tipăriţi în două exemplare, să o semnaţi şi să o prezentaţi la depunerea actelor.

Ambasada are o atitudine rezervată faţă de ajutorul acordat la completarea formularelor de către „ofertanţii” aflaţi în apropierea ambasadei, deoarece astfel, în cererea dumneavoastră de viză pot figura informaţii eronate sau incomplete, care pot duce, în cel mai rău caz, la respingerea cererii!

Notă:

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că actele se depun în original.

  • Actele moldoveneşti urmează a fi legalizate de către ambasadă, înainte de depunerea cererii.Traducerile în limba germană vor fi efectuate de către un birou de traduceri autorizat şi vor fi autentificate de către notar.
  • Autentificarea efectuată de către un notar moldovean urmează a fi legalizată suplimentar.
  • Solicitantul va prezenta documentele complete. Documentele expediate în adresa ambasadei prin poştă, fax sau E-mail, fără a fi solicitate în mod expres de către secţia vize, nu pot fi atribuite cererilor de viză şi nu vor fi luate în consideraţiela prelucrarea dosarului.
  • Actele urmează a fi prezentate în limba germană, dosarul cererii fiind prezentat complet. Ambasada poate primi numai dosarele complete. Dosarele incomplete vor fi, de regulă, respinse, sau pot duce la refuzul cererii, în cazul când solicitantul insistă ca dosarul să fie primit.


Note informative şi formulare

Conţinuturi înrudite

La începutul paginii