Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Vize pentru etnicii germani și membrii familiilor lor

Articol

Etnicii germani cu un aviz de admitere sau de includere au nevoie de o viză națională pentru intrarea pe teritoriul federal.

Sugestii generale

  • Ambasada Germaniei la Chișinău este responsabilă pentru procesarea cererii dumneavoastră dacă aveți domiciliul/reședința legală permanentă  în Republica Moldova iar locul de ședere se află preponderent în Germania.
  • Cererea trebuie să fie depusă personal la secția vize. Pentru depunerea cererii trebuie să faceți o programare. Programările se efectuează doar online. Sistemul de programare îl găsiți aici.
  • Actele care nu sunt emise în limbile germană sau engleză trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba germană, cu excepția paginii cu datele pașaportului.
  • Certificatele de stare civilă trebuie depuse în original, cu apostilă/legalizare. După procesarea cererii dumneavoastră actele în original vă vor fi returnate. Legalizarea se aplică documentelor moldovenești. Vă rugăm să țineți cont de  informațiile corespunzătoare de pe pagina web a ambasadei.
  • Certificatele, diplomele sau alte acte similare trebuie să fie prezentate cu apostilă/legalizare, în funcție de fiecare caz în parte.
  • Este posibil ca viza să necesite aprobarea Autorității Competente pentru Străini. Viza poate fi eliberată numai după obținerea acestor aprobări.
  • Rezervările de zbor nu sunt necesare pentru solicitarea vizei - vă rugăm să faceți rezervări doar după primirea vizei.
  • Ambasada își rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.
  • Documentele incomplete tergiversează procesul și pot duce la respingerea cererii.
  • Documentele expediate nesolicitat prin fax sau e-mail nu pot fi atribuite cererii dumneavoastră de viză. Prezentarea actelor/documentelor falsificate precum și a declarațiilor false implică în mod obligatoriu respingerea cererii și poate duce la o interdicție de intrare pe teritoriul Germaniei (și, eventual, celorlalte state din spațiul Schengen).

Informații generale

Etnicii germani sunt germani în sensul Art. 116 al. (1) din Legea fundamentală (§4 (3)

propoziția 1 a BVFG Legea cu privire la migranți și refugiați) Soții și descendenții etnicilor germani incluși în avizul de admitere dobândesc acest statut de etnic german în momentul în care sosesc și își stabilesc reședința permanentă pe teritoriul federal (a se vedea § 4 al. 3 propoziția 2 BVFG). Etnicii germani și membrii de familie incluși în avizul de admitere dobândesc cetățenia germană în momentul eliberării certificatului în conformitate cu § 15 al. 1 sau al. 2 BVFG (a se vedea § 7 StAG/Legea cu privire la cetățenie). Pentru intrarea pe teritoriul federal se eliberează o viză națională.

Acte necesare

Pentru depunerea cererii aveți nevoie de următoarele acte pentru a le prezenta la consulat,  în original și un set de copii simple. Vă rugăm să separați seturile individual (original + o copie) în ordinea enumerată mai jos.

Pentru a solicita o viză națională, trebuie să depuneți un formular de cerere completat integral în limba germană, inclusiv instrucțiunile conform §54 din Legea cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania. În formularul de cerere (VIDEX) indicați toate informațiile privind intrarea și șederea dumneavoastră în Germania. Formularul trebuie completat în format electronic, imprimat, semnat și prezentat la depunerea cererii.

La formular

Ambasada recomandă insistent să nu acceptați ajutorul "prestatorilor de servicii" la completarea formularelor! Acest lucru ar putea avea ca rezultat includerea în cererea dumneavoastră a unor informații eronate sau incomplete care pot duce, în cel mai rău caz, la respingerea cererii.

O fotografie de pașaport biometrică recentă (3,5 x 4,5 cm, pe fundal deschis).

Informații despre fotografiile biometrice pot fi găsite aici

Pașaport de călătorie valabil cu o (1) copie a paginii cu fotografie, semnată de titular, cu cel puțin 2 pagini libere. Pașaportul trebuie să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.

Buletin de identitate național valabil pentru cetățenii moldoveni sau permis de ședere moldovenesc valabil pentru cetățenii altor state, cu o (1) copie.

Aviz de admitere sau de includere a Biroului Federal de Administrație (BVA) în original cu o copie

Certificatul de căsătorie și certificatul de naștere pentru copii și, dacă este cazul, certificatul de adopție, în original cu o copie

Dovada custodiei unice (de exemplu, certificat pentru părinți singuri, hotărâre judecătorească privind retragerea custodiei sau certificat de deces al celuilalt părinte, fiecare cu legalizare, în original și o copie)

sau

Declarație notarială de consimțământ din partea părintelui care rămâne în țară. În baza ei se va putea solicita o viză o viză pentru copil, ca el să poată părăsi țară și stabili reședința în mod  permanent în Republica Federală Germania. Declarația de consimțământ trebuie să fie autentificată de către un notar și prezentată în termen de șase luni înainte de depunerea cererii,  în fiecare caz se prezintă cu legalizare, în original și o copie.

Asigurare de sănătate conform standardelor UE (zona de aplicare pentru întregul spațiu Schengen, acoperire minimă de 30.000 de euro, valabilă din ziua intrării în țară) pentru primele două săptămâni de ședere în Germania, în original și copie

În anumite cazuri, pot fi solicitate acte  suplimentare.

Durata de procesare

Din cauza necesității aprobării din partea autorităților din Germania,  trebuie să luați în calcul termenul de trei săptămâni pentru procesarea cererii dumneavoastră de viză (calculat de la data depunerii actelor complete ale cererii la secția vize).

Taxe

Viza se eliberează gratuit.

Programare

Programarea se face prin intermediul unui sistem online. Programarea prin telefon nu este posibilă. Toate informațiile necesare le găsiți aici.​​​​​​​

La începutul paginii