Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Cooperarea bilaterală de stat pentru dezvoltare

Deutsch-moldauische entwicklungspolitische Zusammenarbeit

Deutsch-moldauische entwicklungspolitische Zusammenarbeit, © AA/BMZ

Articol

Cooperarea Guvernului Federal cu Republica Moldova în domeniul politicilor de dezvoltare a fost iniţiată în anul 1993. Ultimele consultări guvernamentale au avut loc în luna octombrie 2013. În cadrul acestora Guvernul federal a alocat Guvernului moldovean un ajutor financiar în valoare de 15,5 mln. euro pentru proiecte bilaterale în domeniul cooperării pentru dezvoltare.

Cooperarea bilaterală de stat pentru dezvoltare este bazată pe două instrumente: cooperarea financiară şi cooperarea tehnică, care din însărcinarea Guvernului federal este implementată de către cîteva organizaţii specializate precum Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ)Banca Germană de Reconstrucţie ş.a.

La începutul paginii