Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Cooperarea tehnică

Auszubildende beim Autozulieferer SE Bordnetze SRL

Auszubildende beim Autozulieferer SE Bordnetze SRL, © Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Articol

Cooperarea tehnică include servicii de consultanţă din partea specialiştilor, finanţarea serviciilor de consultanţă, oferirea echipamentelor şi materialelor pentru dotarea instituţiilor asistate, precum şi elaborarea studiilor şi expertizelor. Detalii privind cooperarea tehnică pot fi obţinute consultând pagina Ministerului Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare.

În Republica Moldova, în cadrul cooperării tehnice, se implementeaza următoarele proiecte:

  • Promovarea Învățământul Profesional Tehnic pentru o Economie Verde (ÎPT)
  • Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice
  • Modernizarea serviciilor publice locale (MSPL)
  • Măsuri de consolidare a încrederii de-a lungul râului Nistru
  • Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în vederea implementării Agendei 2030
  • Consolidarea supremației legii  și a mecanismelor de anticorupție în Republica Moldova
  • Dezvoltarea Capacității pentru Politici climatice în țările din Sud-Est, Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală, faza III
  • Programul de formare a managerilor

Guvernul federal a împuternicit Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) cu implementarea acestor proiecte.

Aktivitäten der deutschen Technischen Zusammenarbeit
Aktivitäten der deutschen Technischen Zusammenarbeit© Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)Proiectul: Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova

Scopul proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de furnizare de servicii publice locale în comunele selectate din ţară. GIZ oferă consultanţă celor trei agenţii pentru dezvoltare regională şi acordă suport localităţilor în domeniul aprovizionării cu apă potabilă şi tratării apei reziduale, gestionării deşeurilor şi îmbunătăţirii eficienţei energetice. Proiectul este cofinanţat de către Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (Sida), Ministerul Afacerilor Externe al României şi UE.

Mai multe informaţii cu referire la acest proiect găsiţi aici.

La începutul paginii