Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Soziale Ateliers für Schneiderei und Holzbrandmalerei in Marculesti

Arbeitsmaterial für das Schneideratelier

Arbeitsmaterial für das Schneideratelier, © Deutsche Botschaft Chisinau

Articol

În total 220 de elevi frecventează Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri“ din Mărculeşti. Liceul este instituţia în care învaţă şi copii din satele vecine Băhrineşti, Lunga şi Mărculeşti. Pentru măsurile extraşcolare şi întru susţinerea pregătirii elevilor, graţie suportului financiar în valoare de 7650 euro oferit de Ambasada Germană la Chişinău a fost posibilă amenajarea şi dotarea unui atelier de croitorie şi pirogravură pe lemn.

În grupe mici adolescenţii pot învăţa să împletească, să croiască, să repare articole de vestimentaţie dar şi să elaboreze modele de costume naţionale, să înveţe tehnici de prelucrare a lemnului. Aceste activităţi sunt de o înaltă importanţă culturală, socială şi economică. Păstrarea culturii moldoveneşti, valorilor şi a tradiţiilor precum şi deprinderea valorilor sociale precum creativitatea, voinţa de a lucra în echipă şi toleranţa sunt doar câteva din aspectele ce caracterizează plusvaloarea acestui proiect. Elevele şi elevii fac atât ore teoretice, cât şi practice. Aceasta poate înlesni accesul ulterior al adolescenţilor pe piaţa muncii şi contribuie la experienţa profesională a acestora. Astfel, proiectul este unul complex şi sustenabil.

Conţinuturi înrudite

La începutul paginii