Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Susţinerea unei iniţiative locale privind gestionarea deşeurilor din Pîrliţa, Bălţi

Recycling leicht gemacht

Recycling leicht gemacht, © Deutsche Botschaft Chisinau

23.01.2018 - Articol

În cadrul iniţiativei „Noi adunăm, noi reciclăm, noi dezvoltăm comunitatea“ ONG-ul „Centrul de Informare si Susţinere a Tinerilor Economişti ‘CERTITUDINE’“ este activă în 30 de sate din apropierea oraşului Bălţi, adunând maculatura din sediile firmelor, instituţii publice, şcoli pentru a o comercializa ulterior unei firme specializate în prelucrarea hârtiei.  Ambasada Germaniei a contribuit la proiectul de ocrotire a mediului cu 8 000 euro.

Din profitul obţinut ONG-ul finanţează microproiecte precum ar fi instalarea băncilor în parcuri sau amenajarea locurilor de joacă pentru copii. În afară de aceasta ONG-ul a iniţiat campanii de colectare a dozelor din aluminiu, încărcătorilor, PET-urilor, foliilor din plastic, pentru a le aduce în circuitul de reciclare şi a le colecta conform normelor.

Pentru a consolida structurile existente şi a extinde volumul activităţilor ONG-ului, Ambasada Germană la Chişinău a finanţat proiectul orientat. Datorită acestor mijloace a fost posibilă achiziţionarea unei prese hidraulice pentru hârtie, a unui cântar, a containerelor pentru deşeuri, a sacilor de in, precum şi a autocolantelor informative. Aceste achiziţii reprezintă un suport important pentru gestionarea durabilă a resurselor şi protecţia mediului. Angajamentul ONG-ului contribuie de asemenea la sporirea interesului şi a implicării societăţii în acţiuni de reciclare şi protecţie a mediului.

Conţinuturi înrudite

La începutul paginii