Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Dobândirea cetățeniei germane pentru copiii, născuți în străinătate, ai căror părinți germani s-au născut în străinătate după 31.12.1999  (art. 4 alin. 4 din Legea cetăţeniei)

Artikel

Dacă unui cetățean german/unei cetățence germane, născuti în străinătate după 31.12.1999, li se naște un copil în străinătate, copilul dobândește cetățenia germană numai în anumite condiții. 

În Legea cetățeniei există o reglementare conform căreia copiii părinților germani nu dobândesc cetățenia germană (art. 4 alin. 4 prop. 1 coroborată cu prop.3 din Legea cetățeniei) dacă sunt prezente condițiile de mai jos, privite cumulativ:

  • părinții copilului sunt cetățeni germani și ambii s-au născut in străinătate după 31.12.1999 sau doar unul dintre parintii copilului este german și s-a născut in străinătate după 31.12.1999
    și
  • părinții germani/părintele german are reședința obișnuită în străinătate la momentul nașterii copilului
    și
  • copilul dobândește cetățenia străină prin naștere.

Pentru ca copiii cărora li se aplică toate acestea să dobândească totuși cetățenia germană, urmează să fie depusă o cerere pentru înregistrarea nașterii copilului în registrul de stare civilă german, în termen de un an de la nașterea copilului, la oficiul stare civilă competent din Germania sau la misiunea diplomatică germană competentă.

Copilul dobândește astfel cetățenia germană cu efect retroactiv față de momentul nașterii sale.

De ex.:

O cetățeancă germană care s-a născut în Spania în 2000, în timp ce părinții ei erau plecați în străinătate din motive de muncă, locuiește în SUA împreună cu soțul ei american. Fiul ei se naște acolo în 2023 și dobândește automat cetățenia americană

Pentru ca copilul să dobândească cetățenia germană, părinții urmează să depună o cerere pentru înregistrarea nașterii copilului în registrul de stare civilă german, în termen de un an de la nașterea copilului la oficiul stare civilă competent din Germania sau la misiunea diplomatică germană competentă  în străinătate. Dacă cererea este completă şi este depusă la timp, copilului i se poate elibera un pașaport german la cerere.

Mai multe informații pot fi găsite aici. Informaţia privind declaraţia de naştere puteți găsi aici.

În cazul unor întrebări, vă rugăm să contactați Secția consulară.


Weitere Informationen

Für im Ausland geborene Kinder deutscher Staatsangehörigkeit können Sie als Eltern deutsche Geburtsurkunden beantragen.

Nachbeurkundung der Geburt eines Kindes im Ausland

nach oben