Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Pașapoarte de călătorie și acte de identitate

Reisepass

Reisepass der Bundesrepublik Deutschland, © dpa

01.11.2022 - Articol

Informaţii generale

Dacă sunteți cetățean german cu domiciliul permanent în Republica Moldova și aveți nevoie de un document de călătorie german, ambasada vă poate elibera un pașaport dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cerere. 

Cerința generală a cererii este să aveți reședință permanentă în Republica Moldova (deținerea unui permis de ședere valabil pentru Moldova) și să nu mai aveți un loc de reședință înregistrat în Germania. În cazul în care încă sunteți înregistrat în Germania, trebuie să solicitați eliberarea unui pașaport de călătorie de către autoritatea pentru pașapoarte, responsabilă de locul dvs. de reședință. O excepție de la acest principiu de competenţă este posibilă doar cu participarea autorității de pașapoarte de la locul de şedere al dvs. (autorizația se solicită de către ambasadă).

Informaţii importante:

 • La ambasadă este obligatorie prezenţa personală a solicitantului de paşaport (în cazul copiilor este obligatorie prezenţa ambilor părinți).
 • Trebuie prezentate originalul și câte o copie a fiecărui document.
 • Actele care nu sunt germane trebuie să fie prezentate cu legalizare sau apostilă, în dependență de statul emitent. Este de dorit ca actele moldovenești să fie prezentate în formă de extras multilingv de pe actul de stare civilă, dat fiind faptul că acesta nu necesită să fie legalizat. Dacă sunt prezentate acte moldovenești emise doar în limba română, acestea trebuie legalizate și prezentate cu o traducere autentificată de către notar.
 • Documentele de călătorie germane nu pot fi prelungite. La expirarea termenului de valabilitate, se va solicita eliberarea unui paşaport de călătorie nou. 
 • Pentru a solicita acte de călătorie germane, vă rugăm să faceți o programare prealabilă la ambasadă.
 • După caz, pe lângă taxele menţionate mai jos (de exemplu, dacă nu ţine de circumscripţia teritorială a ambasadei, eliberarea unui act de identitate în afara orelor de program etc.) pot fi aplicate taxe suplimentare / suprataxe.

Pașaport de călătorie

Perioada de timp de la depunerea cererii şi până la momentul eliberării pașaportului de călătorie (pașaportului european) de către ambasadă durează aproximativ de la patru până la șase săptămâni. Această perioadă de timp este condiţionată de tipărirea pașapoartelor de către Bundesdruckerei din Berlin. Prin urmare, ar trebui să solicitați noul dvs. pașaport în timp rezonabil înainte de expirarea valabilităţii pașaportului obţinut anterior. După depunerea cererii, pașaportul obţinut anterior poate rămâne la dumneavoastră până la eliberarea noului pașaport. După eliberarea pașaportului nou, pașaportul obţinut anterior vă va fi retras sau îl puteți primi invalidat înapoi. Pașapoartele de călătorie sunt valabile zece ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 24 de ani. Pentru persoanele mai tinere, valabilitatea paşaportului constituie șase ani.

Pentru a solicita acte de călătorie germane, vă rugăm să faceți o programare prealabilă la ambasadă:  formularul de contact.

La depunerea cererii pentru obţinerea unui paşaport de călătorie trebuie să fie prezentate următoarele acte:

 • Un formular de cerere completat integral. Formularul îl găsiţi la finele acestei pagini.
 • Două fotografii biometrice de pasaport actuale: Vă rugăm să respectați instrucțiunile Ministerului federal al Afacerilor Externe (informații și șablonul foto pentru pașaport le găsiţi pe pagina cu exemple de fotografii mai jos).  
 • Pașaportul german obţinut anterior (după caz)
 • Certificatul de radiere de la ultimul domiciliu din Germania
 • Permisul de ședere valabil pentru Republica Moldova
 • Pașaportul moldovenesc și buletinul de identitate al dvs. (după caz)
 • Certificatul de naştere
 • Certificatele de căsătorie și divorț (după caz)
 • Certificatele privind numele (după caz)
 • Dovada cetățeniei germane atestată prin certificat de cetățenie sau certificat de naturalizare, în original (după caz)
 • Procesul-verbal cu privire la pierderea sau sustragerea ultimului pașaport de călătorie german, eliberat de către poliția moldovenească (după caz)
 • Taxa pentru pașaport pentru persoanele care au împlinit vârsta de 24 de ani constituie 101,- Euro, iar pentru persoanele care încă nu au împlinit vârsta de 24 de ani constituie 68,50 Euro. 
 • Taxa poate fi achitată în numerar în MDL la cursul curent al ambasadei sau cu cardul de credit în Euro
 • În cazul solicitanților minori, trebuie prezentate pașapoartele tutorilor legali (de regulă, ambii părinți). Ambii tutori trebuie să semneze personal cererea de pașaport la ambasadă. Dacă părinții sunt căsătoriți, trebuie prezentat certificatul de căsătorie sau extrasul corespunzător din cartea de familie. După caz: certificatele privind numele sau certificatele privind schimbarea numelui; actele cu privire la recunoaşterea paternităţii 
 • Dacă un singur părinte deţine custodia asupra copilului, atunci trebuie prezentată dovada custodiei unice. Dacă un părinte nu se poate prezenta personal la ambasadă, în cazuri individuale justificate, va fi necesară prezentarea unei declarații de consimțământ în formă scrisă a părintelui absent, care să conţină semnătura autentificată a părintelui. Dacă autentificarea a fost efectuată de către o autoritate străină, va fi necesar ca actul să fie legalizat sau depus cu apostilă. Este obligatoriu să fie prezentat originalul declarației de consimțământ.

După caz poate fi solicitată şi prezentarea unor acte și dovezi suplimentare. Ambasada va decide asupra acestui fapt în timpul interviului.

Pașaport de călătorie pentru copii

Pașaport temporar

În situații de urgență, ambasada poate elibera un pașaport de călătorie temporar. Acesta este valabil cel mult un an și este eliberat doar în cazuri individuale justificate. Dacă este necesară eliberarea unui pașaport de călătorie temporar, de regulă, în același timp, se va solicita şi un pașaport european împreună cu cel temporar.Vă rugăm să pregătiți acelaș set de documente ca și pentru pașaport.

Pierderea actului de identitate

Dacă ați pierdut actul de identitate (pașaportul de călătorie sau cartea de identitate) în timpul șederii în Republica Moldova sau dacă acesta a fost sustras, ambasada vă poate emite un document de substituire pentru a putea reveni în Germania, cu condiția să nu aveți cu sine un al doilea act de călătorie.

În acest caz, vă rugăm să contactați mai întâi ambasada prin E-mail și să faceți o programare prealabilă:  formularul de contact.

Pentru a solicita un act de călătorie dvs. trebuie să vă prezentaţi personal la ambasadă și să prezentați următoarele documente:

 • Procesul-verbal cu privire la pierdere sau sustragere din partea poliției moldovenești
 • Formularul de cerere completat integral
 • Două fotografii biometrice de paşaport pe un fon deschis
 • Dovada identității (de ex. copia documentului de identitate pierdut / sustras)
 • Dovada cetățeniei germane (de ex. o copie a actului de identitate pierdut / sustras)
 • Taxa constituie 52,- Euro (taxa poate fi achitată în numerar în MDL la cursul curent al ambasadei sau cu un card de credit în Euro). 

Ambasada își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.

Dacă nu mai aveți şi alte acte de identitate, verificarea identității dvs. poate dura câteva zile.

În caz că aveți o copie a documentului de călătorie pierdut / sustras sau îl puteți obține (după caz din Germania), în orice caz, vă rugăm să îl aduceți. Veți avea nevoie de informațiile conținute în aceasta, la depunerea la ambasadă a declarației cu privire la pierderea pașaportului.

Cartea de identitate

Vă rugăm să rețineți următoarele informații:

          • pentru a solicita o carte de identitate, solicitantul trebuie să se prezinte personal la secția consulară a ambasadei. În cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani, trebuie să se prezinte și tutorii legali (de regulă ambii părinți).

          • Vă rugăm să pregătiți acelaș set de documente ca și pentru pașaport.

          • Pentru cererile pentru carte de identitate se percep taxele care sunt prevăzute legal și pentru Germania, plus o suprataxă în străinătate, care este, de asemenea, prevăzută de lege. De exemplu, pentru solicitarea unei cărți de identitate noi, pentru solicitanții cu vârsta peste 24 de ani costă 67 de euro, iar pentru cei cu vârsta sub 24 de ani-52,80 euro. De la 1 noiembrie 2024, taxa va crește la 63,80 euro pentru cei sub 24 de ani și la 78 de euro pentru cei peste 24 de ani.

           • Timpul de procesare pentru eliberarea cărții de identitate este de aproximativ opt săptămâni de la depunerea dosarului complet.

           • Fiecare solicitant care are mai mult de 15 ani și 9 luni la momentul depunerii cererii primește o scrisoare cu codul PIN de la Tipografia federală, care conține așa-numitul număr secret (PIN), numărul de deblocare (PUK) și o parolă de blocare. Chiar dacă nu doriți să utilizați funcția online/funcția pentru a vă legitima, primiți scrisoarea și ar trebui să o păstrați în siguranță.

           • Scrisoarea cu codul PIN este trimisă la ambasadă pentru înmânare. Vă rugăm să rețineți că scrisoarea cu codul PIN poate fi înmânată doar personal titularului cărții de identitate. În acest caz, împuternicirea  altei persoane pentru primirea documentului nu este posibilă.

           • Nu este posibilă înmânarea cărții de identitate înainte de a primi scrisoarea cu codul PIN.

Funcțiile cărții de identitate

Cum funcționează funcția online a cărții de identitate?

Funcția online, care este acum integrată automat în toate cărțile de identitate, este utilizată pentru identificarea pe Internet și la terminalele pentru cetățeni folosind datele personale stocate pe cip (dar nu și datele biometrice).

Cu aceasta dvs vă puteți legitima și identifica când folosiți aplicațiile de internet și automatele care acceptă funcția de identificare online (recunoscută prin identificarea cu sigla cărții de identitate), de ex. depunerea cererii pentru eliberarea unui cazier judiciar, etc.

Informații suplimentare despre cartea de identitate electronică și funcțiile sale electronice suplimentare pot fi găsite la www.personalausweisportal.de și www.bmi.bund.de (pașapoarte și cărți de identitate). De asemenea, acolo puteți descărca o broșură privind funcția online a cărții de identitate.

Schimbarea domiciliului

În cazul schimbării domiciliului, biroul de pașapoarte responsabil poate introduce în pașaportul dvs. valabil noul domiciliu.

Următoarele acte urmează să fie prezentate la ambasadă:

 • Formularul de cerere completat integral. Puteți descărca formularul la sfârșitul acestei pagini.
 • Certificatul de radiere de la ultimul domiciliu din Germania
 • Permisul de sedere pentru Republica Moldova

Schimbarea menţiunii cu privire la domiciliu în pașaport este gratuită.

Pentru a solicita acte de călătorie germane, vă rugăm să faceți o programare prealabilă la ambasadă:  formularul de contact.

Protecţia datelor

Ministerului federal al Afacerilor Externe utilizează datele dvs. personale la emiterea unui pașaport, a unui act de substituire al pașaportui sau a unei cărţi de identitate. Datele personale sunt toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a vă comunica despre prelucrarea datelor și pentru a ne îndeplini obligația noastră cu privire la informare în conformitate cu Art. 13 DS-GVO (Regulamentul general privind protecția datelor), vă prezentăm mai jos o foaie informativă.

 

Note informative și formulare de cereri

La începutul paginii