Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Prevenirea corupţiei

Articol

Directiva privind prevenirea corupţiei în Administraţia Federală din 30 iulie 2004 (RL) determină cadrul juridic pentru sarcinile prevenirii corupţiei în cadrul Administraţiei Centrale a Ministerului Federal al Afacerilor Externe şi la reprezentanţele din străinătate. Scopul acestei directive este de a oferi clar şi cu puţine reglementări un fir conducător pentru măsuri administrative integre, corecte şi transparente.

Principiile etice şi respingerea corupţiei trebuie să fie ferm integrate în conştiinţa colaboratorilor din cadrul Administraţiei Centrale a Ministerului Federal al Afacerilor Externe precum şi a colaboratorilor trimişi şi a angajaţilor locali din cadrul reprezentanţelor din străinătate. Sarcinile importante ale prevenirii corupţiei în cadrul Administraţiei Centrale a Ministerului Federal al Afacerilor Externe şi în reprezentanţele din străinătate sînt sensibilizarea angajaţilor faţă de tematică, protecţia faţă de pericolele posibile ale corupţiei precum şi respectarea înaltelor standarde etico-juridice drept parte integră a tuturor măsurilor administrative.

Persoana de contact pentru prevenirea corupţiei din cadrul reprezentanţei diplomatice este domnul Peter Buschmann.

Responsabil pentru consilierea întreprinderilor germane ce activează în Republica Moldova în probleme legate de corupţie şi de corespundere este domnul Peter Buschmann în calitatea sa  de şef al secţiei economice.

Recompensele, cadourile personale sau alte avantaje

Este valabil principiul: acceptarea interzisă!

Fără acordul de la locul de muncă, angajaţii din cadrul Administraţiei Centrale a Ministerului Federal al Afacerilor Externe, colaboratorii trimişi precum şi angajaţii locali din cadrul reprezentanţelor din străinătate nu au voie să accepte recompense, cadouri sau alte avantaje cu referire la postul lor. Celelalte reglementări se găsesc în circulara MinisteruluiFederal de Interne privind interzicerea acceptării recompenselor sau a cadourilor în cadrul Administraţiei Federale din 08.11.2004 şi în circularele corespunzătoare la Ministerul Federal al Afacerilor Externe. Alţi indici şi răspunsuri la întrebările adresate cel mai des, le luaţi din catalogul întrebărilor şi răspunsurilor, tema acceptarea recompenselor, cadourilor sau a altor avantaje, elaborat de cercul de iniţiativă între Administraţia Federală şi Economie privind prevenirea corupţiei sub egida Ministerului Federal de Interne.

Întrebări şi indicii privind tematica prevenirea corupţiei în cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe puteţi adresa responsabilului de prevenirea corupţiei din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe.

Alte teme

La începutul paginii