Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Legalizări şi autentificări

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

Artikel

Aici găsiţi informaţii cu privire la folosirea de acte oficiale la nivel internaţional, precum şi despre autentificările efectuate de către Ambasada Germană.

Confirmarea autenticităţii unui document străin oficial

Legalizarea reprezintă confirmarea autenticităţii unui document străinoficial de către funcţionarul consular al statului în care documentul urmează a fi utilizat. În cadrul acestei proceduri este vorba, exclusiv, de certificarea autenticităţii şi, după caz, a corectitudinii unui document oficial.

Actele oficiale moldoveneşti sunt recunoscute de  către autorităţile germane sau instanţele judecătoreşti, de regulă, doar dacă autenticitatea şi valoarea de act doveditor a acestora a fost constatată printr-o procedură specială. Actele vizate sunt de exemplu: documente de stare civilă, acte judecătoreşti şi notariale, acte şi certificate ale instituţiilor administrative, nu este vorba însă de acte emise de către persoane private. Drept acte emise de către persoane private pot fi numite: testamentul olograf (scris de mâna testatorului), contractele de vânzare-cumpărare sau procurile întocmite informal. În cazul în care raporturi juridice private au fost certificate de către un notar sau de către o autoritate în felul acesta va apărea un act oficial.  O astfel de procedură specială este legalizarea.

Documentele de stare civilă multilingve (internaţionale) şi certificatele de capacitate matrimonială, eliberate de către autorităţile Republicii Moldova conform modelului Convenţiei Comisiei Internaţionale de Stare Civilă (CIEC) nu necesită în mod principial să fie legalizate pentru a fi utilizate în Germania.

Totuşi, despre necesitatea de legalizare, în cazuri individuale, va decide autoritatea germană, cărei urmează a-i fi prezentat documentul.

Informaţii cu privire la legalizare găsiţi în documentele de mai jos.

Legalizarea unei semnături şi legalizarea copiei

În cazul legalizărilor se va face diferenţă  între  legalizarea unei semnături (sau a unui semn efectuat de către o persoană în locul semnăturii) şi "legalizarea copiei" (confirmarea corespunderii copiilor şi fotocopiilor).

Legalizarea unei semnături sau a unui semn efectuat de către o persoană în locul semnăturii are loc prin recunoaşterea sau efectuarea semnăturii în prezenţa funcţionarului consular. Specimenul de semnătură poate fi legalizat doar dacă semnătura este aplicată în prezenţa funcţionarului consular. În ambele cazuri este necesară prezenţa persoanei, a cărei semnătură, a cărui specimen sau semn urmează a fi legalizat.

Pentru confirmarea autenticităţii copiilor sau fotocopiilor cu originalul (exemplarul original) sau cu copia legalizată/exemplarul se va ţine cont de faptul că originalul (exemplarul original), sau copia legalizată/exemplarul vor trebui să fie prezentate funcţionarului consular.

Weitere Informationen

nach oben