Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Înregistrarea căsătoriei

Женская рука с обручальным кольцом лежит на руке мужчины

Заключение брака, © colourbox

Articol


Înregistrarea căsătoriei

Informaţii generale pot fi găsite pe pagina web a Ministerului Federal al Afacerilor Externe la rubrica:”Informaţii consulare”.

I. Înregistrarea căsătoriei în Republica Moldova

1. Valabilitatea căsătoriei încheiate în străinătate

Căsătoria încheiată în străinătate poate fi recunoscută numai în cazul când au fost îndeplinite condiţiile de fond pentru înregistrarea căsătoriei (de ex. celibat, vârsta minimă) pentru ambii logodnici în conformitate cu legislația lor națională şi dacă dreptul privind forma înregistrării căsătoriei la locul înregistrării căsătoriei a fost respectat. Întrebarea privind valabilitatea căsătoriei parvine întotdeauna atunci cînd apare necesitatea întocmirii altor proceduri oficiale, de exemplu la certificarea căsătoriei încheiate în străinătate în registrul stării civile pentru căsătoriţi, la depunerea cererii privind numele sau la schimbarea clasei de impozitare. Această chestiune va fi verificată de către instituţia competentă pe propria răspundere.

2. Documentele necesare

Informaţii de ordin general pot fi preluate de pe pagina de internet a misiunilor diplomatice moldoveneşti sau de la Oficiul de Stare Civilă din Republica Moldova.

Lista actelor necesare pentru încheierea căsătoriei o găsiţi pe pagina de internet a Agenţiei Servicii Publice. Asiguraţi-vă la Oficiul de Stare Civilă din Republica Moldova în ce formă trebuie să fie depuse actele (legalizate, apostilate, fără să se ţină cont de o anumită formă, cu traducere, etc.).

Documentele germane trebuie să fie legalizate de către autorităţile competente din Germania. Ambasada Germaniei nu legalizează documentele eliberate în Germania. Informaţii privind legalizarea documentelor germane găsiţi pe pagina de internet a Ministerului Federal de Externe la rubrica: “Circuitul internaţional al actelor” (informaţie in limba germană).

3. Certificatul de căsătorie

După înregistrarea căsătoriei dumneavoastră primiţi de la Oficiul de Stare Civilă un certificat de căsătorie. Certificatele de căsătorie eliberate de autorităţile Republicii Moldova conform Convenţiei Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nu necesită, în principiu, legalizare pentru a fi folosite în Germania. De regulă ele se acceptă în Germania fără oarecare criterii privind forma şi fără a fi traduse. Dacă aveți doar un certificat de căsătorie monolingv (în limba română), este recomandabil să fie legalizaț de către Ambasada Germaniei. Vă rugăm să ţineţi cont de informațiile ambasadei cu privire la legalizare.

4. Viza pentru reunificarea familiei

Pentru informații privind eliberarea unei vize în scopul reîntregirii familiei, vă rugăm să consultați foaia informativă a secţiei vize.

5. Certificarea căsătoriei încheiate în străinătate în registrul stării civile german pentru căsătoriţi 

Dacă un cetățean german a încheiat o căsătorie în străinătate care este valabilă în conformitate cu legislația germană, căsătoria poate fi înregistrată în registrul german al căsătoriilor pe baza unei cereri. Cererea poate fi depusă direct la OSC competent din Germania sau prin intermediul ambasadei. Ambasada va trimite apoi cererea către OSC german responsabil de prelucrarea cererii.

Dreptul de a aplica au soţii. O cerere comună de către ambii soți este obligatorie numai dacă se va depune o declarație privind numele de căsătorie.

Pe lângă certificatul de căsătorie moldovenesc, de obicei trebuie depuse aceleași documente ca și pentru căsătoria din Germania, vezi punctul 1 de mai jos. Formularul de cerere îl găsiți aici. Cel mai bine este să vă informați în prealabil la OSC responsabil despre documentele necesare. Toate documentele trebuie depuse în original sau în copie autentificată.

 6. Сare OSC este responsabil?

 De la 1 noiembrie 2017, pentru prelucrarea cererii este responsabil OSC la actualul sau ultimul loc de reședință în Germania al persoanei care are dreptul să depună cererea. Dacă nu aţi avut un loc de reședință sau un loc de şedere în Germania, responsabil este OSC nr.I din Berlin.

Vă rugăm să rețineți: OSC germane percep propriile taxe pentru certificare și eliberare a documentelor, care urmează să fie plătite direct către OSC, independent de taxele percepute de ambasadă. După primirea cererii dumneavoastră, OSC vă va informa cu privire la suma și modalitatea de plată a taxelor.

II. Înregistrarea căsătoriei în Germania

1. Documente necesare

Rugăm să vă adresaţi la Oficiului Stării Civile unde urmează să înregistraţi căsătoria pentru a clarifica lista documentelor care sunt necesare în cazul dvs concret. Din experienţa ambasadei pot fi necesare, printre altele, următoarele documente.

  • documente de identitate valabile (de ex. paşaportul de călătorie)
  • adeverinţe de origine genealogică
  • certificatul despre permisiunea de şedere, respectiv privind înregistrarea la domiciliu
  • certificat de capacitate matrimonială
  • în caz de divorţ: hotărârea instanţei de judecată, respectiv certificatul de divorţ
  • în caz de văduvie: certificatul de deces al soţului/al soţiei decedat/decedate
  • în caz de încetare a căsătoriei între persoane de acelaşi sex: hotărârea de anulare

Asiguraţi-vă la Oficiul de Stare Civilă din Germania în ce formă trebuie să fie depuse actele (legalizate, apostilate, fără să se ţină cont de o anumită formă, cu traducere, etc.).

2. Certificatul de căsătorie

După înregistrarea căsătoriei dumneavoastră primiţi un certificat de căsătorie. În cazul în care v-aţi hotărât pentru un certificat de căsătorie multilingv (international), care a fost eliberat de către Oficiul de Stare Civilă german conform Convenţiei Comisiei Internaţionale de Stare Civilă (CIEC), acesta nu necesită, de regulă, a fi legalizat pentru a fi folosit în Republica Moldova. În mod normal, documentele multilingve nu e necesar să fie traduse. Dacă aveți doar un certificat de căsătorie monolingv (german), informaţi-vă la Ambasada Republicii Moldova la Berlin despre orice cerințe formale de utilizare a documentului în Republica Moldova. Informaţii privind legalizarea documentelor germane găsiţi pe pagina de internet a Ministerului Federal de Externe la rubrica: “Circuitul internaţional al actelor” (informaţie in limba germană).

3. Viza pentru încheierea căsătoriei

Pentru informații privind eliberarea unei vize în scopul încheierii căsătoriei, vă rugăm să consultați foaie informativă a secţiei vize.

La începutul paginii