Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Reglementări privind despăgubirea victimelor non-evreieşti ale nazismului din Europa de Est

Articol

În vederea despăgubirii victimelor non-evreieşti ale nazismului din Europa de Est, sunt valabile următoarele reglementări:

Persoanele persecutate, care nu deţin cetăţenia germană, pot obţine o indemnizaţie unică în valoare de 2.556 euro, cu condiţia să nu fi beneficiat deja de plăţi compensatorii din surse germane (de ex. acorduri globale, fundaţii, iniţiativa Hirsch).

Solicitantul trebuie să îndeplinească prevederile directivelor pentru persoane persecutate non-evreieşti, în conformitate cu § 4 al Directivei Guvernului federal din 26 august 1981, actualizată la 7 martie 1988, privind acordarea de prestaţii persoanelor persecutate de origine non-evreiască, în cadrul măsurilor reparatorii, în scopul compensării unor situaţii dificile în cazuri individuale.

Solicitantul însuşi trebuie să fi fost persecutat de regimul nazist, în sensul § 1 al Legii federale privind acordarea de compensaţii, şi anume prin măsuri violente ale regimului nazist din cauza unei opoziţii politice împotriva nazismului sau pe motive rasiale sau religioase sau din cauza convingerilor, fiindu-i grav afectată sănătatea ca urmare a acestor persecuţii.

 

Cererile de acordare a despăgubirilor se vor adresa Ministerului Federal al Finanţelor:

Bundesministerium der Finanzen

Referat V B 3

Außergesetzliche Entschädigungsregelungen für NS-Verfolgte

Am Propsthof 78a

53121 Bonn

http://www.bundesfinanzministerium.de

La începutul paginii