Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viză pentru specialiști cu recunoaștere parțială a studiilor profesionale

Articol

Studiile dumneavoastră profesionale din străinătate nu sunt (pe deplin) recunoscute în Germania? În acest caz puteți solicita eliberarea unei vize pentru a primi calificarea necesară în Germania.

Sugestii de bază

 • Ambasada Germaniei la Chișinău este responsabilă pentru procesarea cererii dumneavoastră dacă aveți domiciliul/reședința legală permanentă în Republica Moldova iar locul de ședere preconizat se află în Germania.
 • Cererea trebuie depusă personal la secția vize. Pentru depunerea cererii este necesar să faceți o programare. Programările se efectuează doar online. Sistemul de programare îl găsiți aici.
 • Actele care nu sunt emise în limbile germană sau engleză trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba germană, cu excepția paginii ce conține datele pașaportului.
 • Certificatele de stare civilă trebuie depuse în original, cu apostilă/legalizare. După procesarea cererii dumneavoastră actele în original vă vor fi returnate. Legalizarea se aplică documentelor moldovenești. Vă rugăm să țineți cont de informațiile corespunzătoare de pe pagina web a ambasadei.
 • Certificatele, diplomele sau alte acte similare trebuie prezentate cu apostilă/legalizare, în funcție de fiecare caz în parte.
 • Este posibil ca viza să necesite aprobarea Autorității competente pentru străini. Viza poate fi eliberată numai după obținerea acestor aprobări.
 • Rezervările de zbor nu sunt necesare pentru solicitarea vizei - vă rugăm să faceți rezervări doar după eliberarea vizei.
 • Ambasada își rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.
 • Actele incomplete tergiversează procesul și pot cauza respingerea cererii.
 • Actele expediate nesolicitat prin fax sau e-mail nu pot fi atribuite cererii dumneavoastră de viză. Prezentarea actelor/documentelor falsificate și a declarațiilor false implică în mod obligatoriu respingerea cererii și poate duce la o interdicție de intrare pe teritoriul Germaniei (și, eventual, al celorlalte state Schengen).

Informații generale

Dacă pregătirea dumneavoastră profesională nu a fost pe deplin recunoscută de către autoritatea germană competentă, puteți solicita o viză pentru a obține calificările necesare în Germania și a începe să lucrați în același timp. După absolvirea formării continue și după recunoașterea deplină a studiilor dumneavoastră, puteți aplica pentru ședere de lungă durată în Germania. Vă rugăm să luați în considerație faptul că există diplome de studii superioare, care în Germania sunt evaluate în calitate de studii profesionale.  

Mai multe informații despre viața și lucrul în Germania sunt disponibile pe www.make-it-in-germany.com

Documente necesare

Pentru depunerea cererii urmează să prezentați la consulat următoarele documente, în original cu un set de copii simple. Vă rugăm să pregătiți fiecare set în ordinea de mai jos.

Pentru a solicita o viză națională, trebuie să depuneți un formular de cerere completat integral în limba germană, inclusiv instrucțiunile conform §54 din Legea cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania. În formularul de cerere (VIDEX) indicați toate informațiile privind intrarea și șederea dumneavoastră în Germania. Formularul trebuie completat în format electronic, imprimat, semnat și prezentat la depunerea cererii.

La formular

Ambasada recomandă insistent să nu acceptați ajutorul "prestatorilor de servicii" la completarea formularelor! Acest lucru ar putea avea ca rezultat includerea în cererea dumneavoastră a unor informații eronate sau incomplete care pot duce, în cel mai rău caz, la respingerea cererii.

O fotografie de pașaport biometrică recentă (3,5 x 4,5 cm, pe fundal deschis).

Informații despre fotografiile biometrice pot fi găsite aici

Pașaport de călătorie valabil cu o (1) copie a paginii cu fotografie, semnată de titular, cu cel puțin 2 pagini libere. Pașaportul trebuie să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.

Buletin de identitate național valabil pentru cetățenii moldoveni sau permis de ședere moldovenesc valabil pentru cetățenii altor state, cu o (1) copie.

Viitorul angajator urmează să completeze acest formular împreună cu fișa suplimentară A.  Prezentați originalul și o copie.

Puteți găsi formularul aici, fișa suplimentară A aici.

Decizie scrisă (original și copie) din partea autorității responsabile pentru recunoașterea profesională în Germania cu privire la necesitatea unor măsuri de ajustare sau compensare pentru a determina echivalența cu calificările profesionale sau pentru a acorda permisiunea de a exercita profesia („plan de adaptare a calificării”). Autoritatea responsabilă o găsiți pe www.Anerkennung-in-Deutschland.de.

Dovada calificărilor, de exemplu, diplome, certificate și dovada absolvirii în original și o copie.

dacă este prevăzut în avizul de deficit:

 • înscrierea la cursuri teoretice, măsuri de calificare a companiei (cu plan de formare continuă) sau cursuri de pregătire pentru examene în original și copie
  sau
 • înscrierea la testul de cunoștințe și, dacă este necesar, înscrierea la cursul pregătitor pentru testul de cunoștințe în original și copie

Vă rugăm să prezentați CV-ul dumneavoastră în engleză sau germană. Vă rugăm să utilizați formatul Europass.

Informații despre formatul Europass: Europass

Dovada cunoștințelor de limbă germană în original și copie (de regulă minim nivelul A2, în profesiile din domeniul îngrijirii sau protecției sănătății minim B1). Vor fi acceptatea dovezi de cunoaștere a limbii doar din partea prestatorilor certificați ALTE.

Dacă în cadrul măsurilor de calificare este prevăzut un curs de limbă germană: confirmarea înregistrării de la școala lingvistică cu indicarea numărului orelor săptămânale a cursului rezervat (curs intensiv cu cel puțin 18 ore pe săptămână) și confirmarea achitării taxei de curs.

Dacă pentru dumneavoastră în calitate de angajat este obligatorie asigurarea în cadrul sistemului legal de asigurări în sănătate, trebuie să luați în considerație, că aceasta se aplică doar după stabilirea reședinței în Germania și începerea activității lucrative.

Dacă intrați în Germania mai devreme, trebuie să încheiați o asigurare privată de sănătate până la începutul raportului de muncă și până când veți fi acceptat în sistemul legal de asigurări de sănătate. 

Polițele de asigurări în sănătate pentru călători pot exclude acoperirea asigurării din condițiile de asigurare, dacă este planificată o ședere pe termen lung sau permanentă. Așa-numita „asigurare incoming” poate conține, de asemenea, o astfel de excludere. Asigurarea de sănătatea corespunzătoare trebuie prezentată la ridicare vizei.

​​​​​​​

În anumite cazuri, pot fi solicitate acte suplimentare.

Termenul de procesare

Din cauza necesității regulate de aprobare din partea autorităților din Germania, trebuie să luați în calcul, în mod normal, termenul de procesare a solicitării dumneavoastră de viză, de patru săptămâni (calculat de la depunerea actelor complete ale dosarului la misiunea diplomatică).

Taxe

Taxa constituie 75,00 euro, poate fi  achitată cu cardul de credit în euro (debitare în Germania) sau în numerar în lei moldovenești la cursul de schimb al ambasadei în ziua plății. Euro, cecuri sau carduri de debit nu se acceptă.

Programare

Programarea se face prin intermediul unui sistem online. Programarea telefonică nu este posibilă. Toate informațiile necesare le găsiți aici.​​​​​​​

La începutul paginii