Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viză pentru calificare profesională

Articol

Aici găsiți informații despre solicitările de viză pentru calificare profesională.

Sugestii de bază

 • Ambasada Germaniei la Chișinău este responsabilă pentru procesarea cererii dumneavoastră dacă aveți domiciliul/reședința legală permanentă în Republica Moldova iar locul de ședere preconizat se află în Germania.
 • Cererea trebuie depusă personal la secția vize. Pentru depunerea cererii este necesar să faceți o programare. Programările se efectuează doar online. Sistemul de programare îl găsiți aici.
 • Actele care nu sunt emise în limbile germană sau engleză trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba germană, cu excepția paginii ce conține datele pașaportului.
 • Certificatele de stare civilă trebuie depuse în original, cu apostilă/legalizare. După procesarea cererii dumneavoastră actele în original vă vor fi returnate. Legalizarea se aplică documentelor moldovenești. Vă rugăm să țineți cont de informațiile corespunzătoare de pe pagina web a ambasadei.
 • Certificatele, diplomele sau alte acte similare trebuie prezentate cu apostilă/legalizare, în funcție de fiecare caz în parte.
 • Este posibil ca viza să necesite aprobarea Autorității competente pentru străini. Viza poate fi eliberată numai după obținerea acestor aprobări.
 • Rezervările de zbor nu sunt necesare pentru solicitarea vizei - vă rugăm să faceți rezervări doar după eliberarea vizei.
 • Ambasada își rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.
 • Actele incomplete tergiversează procesul și pot cauza respingerea cererii.
 • Actele expediate nesolicitat prin fax sau e-mail nu pot fi atribuite cererii dumneavoastră de viză. Prezentarea actelor/documentelor falsificate și a declarațiilor false implică în mod obligatoriu respingerea cererii și poate duce la o interdicție de intrare pe teritoriul Germaniei (și, eventual, al celorlalte state Schengen).

Informații generale

Puteți urma o calificare profesională în Germania dacă aveți un loc de ucenicie într-o companie și cunoștințe de limbă germană (nivelul A2 sau B1, în funcție de tipul pregătirii profesionale). În cazul în care cunoștințele dvs. de germană sunt mai reduse, puteți să urmați mai întâi un curs lingvistic înainte de a începe pregătirea profesională sau să parcurgeți cursul în paralel cu procesul de calificare profesională, dacă planul de învățământ prevede această oportunitate.Mai multe informații despre viața și lucrul în Germania sunt disponibile pe „Make it in Germany“.

Documente necesare

Pentru depunerea cererii urmează să prezentați la consulat următoarele documente, în original cu un set de copii simple. Vă rugăm să pregătiți fiecare set (original+o copie) în ordinea de mai jos.

Pentru a solicita o viză națională, trebuie să depuneți un formular de cerere completat integral în limba germană, inclusiv instrucțiunile conform §54 din Legea cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania. În formularul de cerere (VIDEX) indicați toate informațiile privind intrarea și șederea dumneavoastră în Germania. Formularul trebuie completat în format electronic, imprimat, semnat și prezentat la depunerea cererii.

La formular

Ambasada recomandă insistent să nu acceptați ajutorul "prestatorilor de servicii" la completarea formularelor! Acest lucru ar putea avea ca rezultat includerea în cererea dumneavoastră a unor informații eronate sau incomplete care pot duce, în cel mai rău caz, la respingerea cererii.

O fotografie de pașaport biometrică recentă (3,5 x 4,5 cm, pe fundal deschis).

Informații despre fotografiile biometrice pot fi găsite aici

Pașaport de călătorie valabil cu o (1) copie a paginii cu fotografie, semnată de titular, cu cel puțin 2 pagini libere. Pașaportul trebuie să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.

Buletin de identitate național valabil pentru cetățenii moldoveni sau permis de ședere moldovenesc valabil pentru cetățenii altor state, cu o (1) copie.

Scrisoare de intenție în limba germană

Contract de ucenicie semnat de angajator și angajat în limba germană (dacă este cazul, cu recunoașterea Camerei de Comerț și Industrie), precum și planul de ucenicie în original și o copie.

În cazul în care nu este deja confirmată de către locul de ucenicie:

dovada cunoașterii limbii germane (pentru o pregătire profesională calificată, cel puțin nivelul B1 / în caz contrar, în mod obișnuit, cel puțin nivelul A2)

sau

dovada înregistrării la un curs lingvistic intensiv pregătitor pentru ucenicie.

Certificatul prezentat de cunoaștere a limbii trebuie să fie emis de către o instituție certificată ALTE.

Dovada finanțării de cel puțin 771 € net / 927 € brut pe lună pentru primul an. În cazul în care inițial va fi absolvit un curs intensiv de limba germană fără plata salariului sau salariul de ucenicie va fi mai mic, trebuie să fie dovedită suplimentar acoperirea deficitului lunar, de exemplu, printr-un cont blocat.

După caz aprobare deja acordată de către Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă / Agenția pentru Intermediere în Străinătate și Specializare

 • Notă: angajatorii germani au posibilitatea să solicite în prealabil, direct la Agenția Federală pentru Ocupare / Agenția pentru Intermediere în Străinătate și Specializare, aprobarea necesară pentru eliberarea vizei cu ajutorul contractului de ucenicie. Dacă aceasta este prezentată deja în cadrul procesului de eliberare a vizei, timpul de procesare la secția vize se scurtează semnificativ.

Dovada asigurării de sănătate (poate fi prezentată după obținerea acordului pentru eliberarea vizei): dacă pentru dumneavoastră în calitate de ucenic este obligatorie asigurarea în cadrul sistemului legal de asigurări în sănătate, trebuie să luați în considerație, că aceasta se aplică doar după stabilirea reședinței în Germania și începerea activității de ucenicie. Dacă intrați în Germania mai devreme, trebuie să încheiați o asigurare privată de sănătate până la începutul raportului de ucenicie și până când veți fi acceptat în sistemul legal de asigurări de sănătate. Polițele de asigurări în sănătate pentru călători pot exclude acoperirea asigurării din condițiile de asigurare, dacă este planificată o ședere pe termen lung sau permanentă. Așa-numita „asigurare incoming” poate conține, de asemenea, o astfel de excludere. Asigurarea de sănătatea corespunzătoare trebuie prezentată la ridicare vizei. Dovada unei asigurări de călătorie cu o sumă asigurată de cel puțin 30.000 de euro sau 50.000 de dolari SUA trebuie prezentată la ridicarea vizei, dacă nu a fost prezentată anterior.

​​​​​​​

În anumite cazuri, pot fi solicitate acte suplimentare.

Termenul de procesare

Din cauza necesității regulate de aprobare din partea autorităților din Germania, trebuie să luați în calcul, în mod normal, termenul de procesare a solicitării dumneavoastră de viză, de patru săptămâni (calculat de la depunerea actelor complete ale dosarului la misiunea diplomatică).

Taxe

Taxa constituie 75,00 euro, poate fi  achitată cu cardul de credit în euro (debitare în Germania) sau în numerar în lei moldovenești la cursul de schimb al ambasadei în ziua plății. Euro, cecuri sau carduri de debit nu se acceptă.

Programare

Programarea se face prin intermediul unui sistem online. Programarea telefonică nu este posibilă. Toate informațiile necesare le găsiți aici.​​​​​​​

La începutul paginii