Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viză pentru încheierea căsătoriei și stabilirea ulterioară a reședinței permanente

Articol

Se poate solicita o viză pentru încheierea căsătoriei și stabilirea ulterioară a domiciliului în Germania, atunci când viitorul soț sau soție își are domiciliul în Germania și când persoanele urmează să trăiască împreună în Germania.

Sugestii de bază

 • Ambasada Germaniei la Chișinău este responsabilă pentru procesarea cererii dumneavoastră dacă aveți domiciliul/reședința legală permanentă în Republica Moldova iar locul de ședere preconizat se află în Germania.
 • Cererea trebuie depusă personal la secția vize. Pentru depunerea cererii este necesar să faceți o programare. Programările se efectuează doar online. Sistemul de programare îl găsiți aici.
 • Actele care nu sunt emise în limbile germană sau engleză trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba germană, cu excepția paginii ce conține datele pașaportului.
 • Certificatele de stare civilă trebuie depuse în original, cu apostilă/legalizare. După procesarea cererii dumneavoastră actele în original vă vor fi returnate. Legalizarea se aplică documentelor moldovenești. Vă rugăm să țineți cont de informațiile corespunzătoare de pe pagina web a ambasadei.
 • Certificatele, diplomele sau alte acte similare trebuie prezentate cu apostilă/legalizare, în funcție de fiecare caz în parte.
 • Este posibil ca viza să necesite aprobarea Autorității competente pentru străini. Viza poate fi eliberată numai după obținerea acestor aprobări.
 • Rezervările de zbor nu sunt necesare pentru solicitarea vizei - vă rugăm să faceți rezervări doar după eliberarea vizei.
 • Ambasada își rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.
 • Actele incomplete tergiversează procesul și pot cauza respingerea cererii.
 • Actele expediate nesolicitat prin fax sau e-mail nu pot fi atribuite cererii dumneavoastră de viză. Prezentarea actelor/documentelor falsificate și a declarațiilor false implică în mod obligatoriu respingerea cererii și poate duce la o interdicție de intrare pe teritoriul Germaniei (și, eventual, al celorlalte state Schengen).

Informații generale

Cetățenii străini care intenționează să se căsătorească cu partenera/partenerul lor care locuiește în Germania și apoi să-și stabilească domiciliul acolo, trebuie să solicite o viză la misiunea diplomatică germană competentă înainte de intrare în Germania. Căsătoria trebuie să fie iminentă.

Documentele necesare pentru obținerea permisului de ședere sunt, în general, aceleași ca și cele necesare pentru solicitarea unei vize (consultați documentele de solicitare a vizei).

Vă rugăm să rețineți că diploma lingivistică necesară trebuie obținută înainte de intrare în Germania.

Documente necesare

Pentru depunerea cererii urmează să prezentați la consulat următoarele documente, în original cu un set de copii simple. Vă rugăm să pregătiți fiecare set (original+o copie) în ordinea de mai jos.

Pentru a solicita o viză națională, trebuie să depuneți un formular de cerere completat integral în limba germană, inclusiv instrucțiunile conform §54 din Legea cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania. În formularul de cerere (VIDEX) indicați toate informațiile privind intrarea și șederea dumneavoastră în Germania. Formularul trebuie completat în format electronic, imprimat, semnat și prezentat la depunerea cererii.

La formular

Ambasada recomandă insistent să nu acceptați ajutorul "prestatorilor de servicii" la completarea formularelor! Acest lucru ar putea avea ca rezultat includerea în cererea dumneavoastră a unor informații eronate sau incomplete care pot duce, în cel mai rău caz, la respingerea cererii.

O fotografie de pașaport biometrică recentă (3,5 x 4,5 cm, pe fundal deschis).

Informații despre fotografiile biometrice pot fi găsite aici

Pașaport de călătorie valabil cu o (1) copie a paginii cu fotografie, semnată de titular, cu cel puțin 2 pagini libere. Pașaportul trebuie să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.

Buletin de identitate național valabil pentru cetățenii moldoveni sau permis de ședere moldovenesc valabil pentru cetățenii altor state, cu o (1) copie.

Vă rugăm să prezentați atât originalul, cât și o copie. Informații despre acest lucru vă pot fi furnizate de autoritățile locale de stare civilă.

 1. copie a pașaportului/buletinului de identitate al partenerului/partenerii care locuiește în Germania. În cazul în care partenerul/partenera, care locuiește în Germania nu deține cetățenia unui stat din Uniunea Europeană, este necesară și o copie a permisului de ședere german din pașaport.

 2. copie a certificatului de înregistrare la domiciliu

 3. declarație informală, semnată personal de către partenerul/partenera care locuiește în Germania, cu privire la intenția de a duce viața împreună în Germania și de a suporta toate costurile care apar până la încheierea căsătoriei, conform §§ 66-68 din Legea privind șederea (AufenthG), în original și cu o copie

Dovada cunoștințelor elementare de limbă germană sub formă de certificat lingvistic de nivelul A1 eliberat de furnizorii de examene certificați conform standardelor ALTE (Association of Language Testers of Europe), (nu este necesar în cazul reîntregirii familiei cu un cetățean al UE, care nu este cetățean german) - consultați și broșura Ministerului Federal „Dovada cunoștințelor elementare de limbă germană în cazul reîntregirii familiei cu soțul sau soția din străinătate”.

Acestea pot fi dovedite prin declarație de asumare a obligației sau prin propriile dovezi financiare

Este necesar să prezentați o dovadă a unei asigurări medicale obligatorii sau private. Polițele de asigurări în sănătate pentru călători pot exclude acoperirea asigurării din condițiile de asigurare, dacă este planificată o ședere pe termen lung sau permanentă, fiind deci limitate. Așa-numita „asigurare incoming” poate conține, de asemenea, o astfel de excludere. Din acest motiv vă rugăm să vă asigurați de faptul că dispuneți de asigurare suficientă în cadrul asigurării suplimentare.

În anumite cazuri, pot fi solicitate acte suplimentare.

Termenul de procesare

Din cauza necesității regulate de aprobare din partea autorităților din Germania, trebuie să luați în calcul, în mod normal, termenul de procesare a solicitării dumneavoastră de viză, de patru săptămâni (calculat de la depunerea actelor complete ale dosarului la misiunea diplomatică).

Taxe

Taxa constituie 75,00 euro, poate fi  achitată cu cardul de credit în euro (debitare în Germania) sau în numerar în lei moldovenești la cursul de schimb al ambasadei în ziua plății. Euro, cecuri sau carduri de debit nu se acceptă.

Programare

Programarea se face prin intermediul unui sistem online. Programarea telefonică nu este posibilă. Toate informațiile necesare le găsiți aici.

La începutul paginii