Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viză pentru specialiști în tehnologii informaționale cu experiență de muncă

Articol

Aici găsiți informații despre documentele, care urmează a fi depuse la solicitarea vizei pentru specialiști în tehnologii informaționale

Sugestii de bază

  • Ambasada Germaniei la Chișinău este responsabilă pentru procesarea cererii dumneavoastră dacă aveți domiciliul/reședința legală permanentă în Republica Moldova iar locul de ședere preconizat se află în Germania.
  • Cererea trebuie depusă personal la secția vize. Pentru depunerea cererii este necesar să faceți o programare. Programările se efectuează doar online. Sistemul de programare îl găsiți aici.
  • Actele care nu sunt emise în limbile germană sau engleză trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba germană, cu excepția paginii ce conține datele pașaportului.
  • Certificatele de stare civilă trebuie depuse în original, cu apostilă/legalizare. După procesarea cererii dumneavoastră actele în original vă vor fi returnate. Legalizarea se aplică documentelor moldovenești. Vă rugăm să țineți cont de informațiile corespunzătoare de pe pagina web a ambasadei.
  • Certificatele, diplomele sau alte acte similare trebuie prezentate cu apostilă/legalizare, în funcție de fiecare caz în parte.
  • Este posibil ca viza să necesite aprobarea Autorității competente pentru străini. Viza poate fi eliberată numai după obținerea acestor aprobări.
  • Rezervările de zbor nu sunt necesare pentru solicitarea vizei - vă rugăm să faceți rezervări doar după eliberarea vizei.
  • Ambasada își rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.
  • Actele incomplete tergiversează procesul și pot cauza respingerea cererii.
  • Actele expediate nesolicitat prin fax sau e-mail nu pot fi atribuite cererii dumneavoastră de viză. Prezentarea actelor/documentelor falsificate și a declarațiilor false implică în mod obligatoriu respingerea cererii și poate duce la o interdicție de intrare pe teritoriul Germaniei (și, eventual, al celorlalte state Schengen).

Informații generale

Chiar dacă nu dețineți diploma de studii superioare sau profesionale, în calitate de specialist în tehnologii informaționale cu experiență profesională seminificativă (minim 3 ani de experiență profesională în ultimii 7 ani), vă poate fi eliberat un permis de ședere pentru practicarea unei activități calificate în profesiile din domeniul tehnologiilor informaționale și de comunicație, în cazul în care salariul anual brut este de cel puțin 52 560 euro. De regulă sunt necesare cunoștințe de limbă germană de nivelul B1, dar în cazuri individuale motivate se poate renunța la dovada cunoștințelor lingvistice. Mai multe informații despre viața și lucrul în Germania sunt disponibile pe www.make-it-in-germany.com.

Documente necesare

Pentru depunerea cererii urmează să prezentați la consulat următoarele documente, în original cu un set de copii simple. Vă rugăm să pregătiți fiecare set în ordinea de mai jos.

Pentru a solicita o viză națională, trebuie să depuneți un formular de cerere completat integral în limba germană, inclusiv instrucțiunile conform §54 din Legea cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania. În formularul de cerere (VIDEX) indicați toate informațiile privind intrarea și șederea dumneavoastră în Germania. Formularul trebuie completat în format electronic, imprimat, semnat și prezentat la depunerea cererii.

La formular

Ambasada recomandă insistent să nu acceptați ajutorul "prestatorilor de servicii" la completarea formularelor! Acest lucru ar putea avea ca rezultat includerea în cererea dumneavoastră a unor informații eronate sau incomplete care pot duce, în cel mai rău caz, la respingerea cererii.

O fotografie de pașaport biometrică recentă (3,5 x 4,5 cm, pe fundal deschis).

Informații despre fotografiile biometrice pot fi găsite aici

Pașaport de călătorie valabil cu o (1) copie a paginii cu fotografie, semnată de titular, cu cel puțin 2 pagini libere. Pașaportul trebuie să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.

Buletin de identitate național valabil pentru cetățenii moldoveni sau permis de ședere moldovenesc valabil pentru cetățenii altor state, cu o (1) copie.

Un formular-tip completat și semnat de către angajator cu o copie: poate fi descărcat aici.

Salariul minim necesar este adus la cunoștință anual dă către Ministerul Federal de Interne, Construcții și Patrie. Pentru anul 2023 salariul brut lunar constituie 4 380 euro sau 52 560 euro anual.

Documentul va include date despre activitatea dumneavoastră (spre exemplu fișa de post, timpul săptămânal de muncă în ore) și despre salariul anual brut.

Dacă încă nu dețineți un contract de muncă, vă rugăm să prezentați o ofertă concretă de angajare.   

Dovada experienței profesionale în domeniul IT (cel puțin trei ani în ultimii șapte ani) în original și o copie.

Dovada cunoștințelor teoretice relevante (cursuri absolvite sau examene susținute) în original și o copie.

Dovada cunoștințelor de limbă germană (B1) în original și o copie – sunt posibile excepții. Vor fi acceptatea dovezi de cunoaștere a limbii doar din partea prestatorilor certificați ALTE.

Persoanele care dețin asigurarea de sănătate legală sunt asigurate suficient din prima zi de lucru. Vă rugăm să prezentați o dovadă a asigurării legale de sănătate.

Dacă intrați în Germania mai devreme decât începutul asigurării de sănătate legale, trebuie să încheiați o asigurare suplimentară de sănătate.

Polițele de asigurări în sănătate pentru călători pot exclude acoperirea asigurării din condițiile de asigurare, dacă este planificată o ședere pe termen lung sau permanentă. Așa-numita „asigurare incoming” poate conține, de asemenea, o astfel de excludere. Din acest motiv vă rugăm să vă asigurați de faptul că dispuneți de asigurare suficientă în cadrul asigurării suplimentare. Informații suplimentare găsiți aici.

În anumite cazuri, pot fi solicitate acte suplimentare.

Termenul de procesare

Din cauza necesității regulate de aprobare din partea autorităților din Germania, trebuie să luați în calcul, în mod normal, termenul de procesare a solicitării dumneavoastră de viză, de patru săptămâni (calculat de la depunerea actelor complete ale dosarului la misiunea diplomatică).

Taxe

Taxa constituie 75,00 euro, poate fi  achitată cu cardul de credit în euro (debitare în Germania) sau în numerar în lei moldovenești la cursul de schimb al ambasadei în ziua plății. Euro, cecuri sau carduri de debit nu se acceptă.

Programare

Programarea se face prin intermediul unui sistem online. Programarea telefonică nu este posibilă. Toate informațiile necesare le găsiți aici.

La începutul paginii