Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viză pentru reunificare familiei cu alți membri ai familiei conform prevederilor § 36 al Legii cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania

Articol

Aici găsiți informații cu privire la solicitarea unei vize pentru reunificarea familiei cu alți membri ai familiei conform prevederilor § 36 al Legii cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania

Sugestii de bază

 • Ambasada Germaniei la Chișinău este responsabilă pentru procesarea cererii dumneavoastră dacă aveți domiciliul/reședința legală permanentă în Republica Moldova iar locul de ședere preconizat se află în Germania.
 • Cererea trebuie depusă personal la secția vize. Pentru depunerea cererii este necesar să faceți o programare. Programările se efectuează doar online. Sistemul de programare îl găsiți aici.
 • Actele care nu sunt emise în limbile germană sau engleză trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba germană, cu excepția paginii ce conține datele pașaportului.
 • Certificatele de stare civilă trebuie depuse în original, cu apostilă/legalizare. După procesarea cererii dumneavoastră actele în original vă vor fi returnate. Legalizarea se aplică documentelor moldovenești. Vă rugăm să țineți cont de informațiile corespunzătoare de pe pagina web a ambasadei.
 • Certificatele, diplomele sau alte acte similare trebuie prezentate cu apostilă/legalizare, în funcție de fiecare caz în parte.
 • Este posibil ca viza să necesite aprobarea Autorității competente pentru străini. Viza poate fi eliberată numai după obținerea acestor aprobări.
 • Rezervările de zbor nu sunt necesare pentru solicitarea vizei - vă rugăm să faceți rezervări doar după eliberarea vizei.
 • Ambasada își rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.
 • Actele incomplete tergiversează procesul și pot cauza respingerea cererii.
 • Actele expediate nesolicitat prin fax sau e-mail nu pot fi atribuite cererii dumneavoastră de viză. Prezentarea actelor/documentelor falsificate și a declarațiilor false implică în mod obligatoriu respingerea cererii și poate duce la o interdicție de intrare pe teritoriul Germaniei (și, eventual, al celorlalte state Schengen).

Informații generale

Un permis de ședere pentru renifcarea altor membri ai familiei cu cetățenii germani sau cetățenii țărilor terțe poate fi acordat în limitele posibilității de apreciere doar pentru a evita dificultăți excepționale.

Un caz de dificultate, de exemplu, nu este justificat de condițiile educaționale, economice, sociale și de altă natură nefavorabile din țara de origine.

O importanță deosebită este acordată asigurării mijloacelor de trai, inclusiv asigurării coresunzătoarea de sănătate.

La ridicarea vizei trebuie prezentată dovada asigurării private de sănătate și social în tariful de bază.

Documente necesare

Pentru depunerea cererii urmează să prezentați la consulat următoarele documente, în original cu un set de copii simple. Vă rugăm să pregătiți fiecare set (original+o copie) în ordinea de mai jos.

Pentru a solicita o viză națională, trebuie să depuneți un formular de cerere completat integral în limba germană, inclusiv instrucțiunile conform §54 din Legea cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania. În formularul de cerere (VIDEX) indicați toate informațiile privind intrarea și șederea dumneavoastră în Germania. Formularul trebuie completat în format electronic, imprimat, semnat și prezentat la depunerea cererii.

La formular

Ambasada recomandă insistent să nu acceptați ajutorul "prestatorilor de servicii" la completarea formularelor! Acest lucru ar putea avea ca rezultat includerea în cererea dumneavoastră a unor informații eronate sau incomplete care pot duce, în cel mai rău caz, la respingerea cererii.

O fotografie de pașaport biometrică recentă (3,5 x 4,5 cm, pe fundal deschis).

Informații despre fotografiile biometrice pot fi găsite aici

Pașaport de călătorie valabil cu o (1) copie a paginii cu fotografie, semnată de titular, cu cel puțin 2 pagini libere. Pașaportul trebuie să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.

Buletin de identitate național valabil pentru cetățenii moldoveni sau permis de ședere moldovenesc valabil pentru cetățenii altor state, cu o (1) copie.

Dovada relației de rudenie prin certificate de stare civilă în original și copie

 1. Copie după pașaportul/buletinul de identitate a rudei care locuiește în Germania

 2. Copie după certificatul de înregistrare

descriere scrisă în formă liberă a situației familiale despre motivele apariției dificultăților excepționale în cazuri individuale

După caz, certificate medicale, certificate de la instituțiile de îngrijire, de la serviciile de îngrijire la domiciliu, de la autoritățile sociale etc. în original și copie

Dovada mijloacelor suficiente pentru a încheia o asigurare privată de sănătate și îngrijire în tariful de bază, în original și copie

În anumite cazuri, pot fi necesare documente suplimentare.

Termenul de procesare

Din cauza necesității regulate de aprobare din partea autorităților din Germania, trebuie să luați în calcul, în mod normal, termenul de procesare a solicitării dumneavoastră de viză, de opt săptămâni (calculat de la depunerea actelor complete ale dosarului la misiunea diplomatică). În anumite cazuri poate dura și mai mult.

Taxe

Taxa constituie 75,00 euro, poate fi  achitată cu cardul de credit în euro (debitare în Germania) sau în numerar în lei moldovenești la cursul de schimb al ambasadei în ziua plății. Euro, cecuri sau carduri de debit nu se acceptă.

Programare

Programarea se face prin intermediul unui sistem online. Programarea telefonică nu este posibilă. Toate informațiile necesare le găsiți aici.

La începutul paginii