Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Dovada cunoștințelor fundamentale de limbă germană pentru reunificarea familiei

18.04.2023 - Articol

Sugestii de bază

Cunoștințele de bază ale limbii germane se referă la competențe de nivelul A1 al „Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi”.

Trebuie să dovediți cunoștințele lingvistice în incinta Ambasadei Germaniei, înainte de intrarea în țară, în momentul solicitării vizei pentru reunificarea familiei sau pentru căsătorie cu ședere ulterioară permanentă.

Sunt acceptate următoarele certificate, cu condiția ca examenul să fi fost susținut nu mai mult de un an în urmă:

 • „Start Deutsch 1” de la Goethe-Institut e.V.
 • „Start Deutsch 1” de la telc GmbH
 • „Grundstufe Deutsch 1” de la Diploma Austriacă de Limbă (ÖSD)
 • „TestDaF” de la Institutul TestDaF e.V. (Institutul Universității la Distanță Hagen și al Universității Ruhr din Bochum; nivelul de examinare începe de la „B2” CECR)
 • „Certificat privind cunoștințele în limbi străine moderne” de la ECL (nivelul de examinare începe de la „A2” CECR)

Modalități de învățare a limbii germane

 • Învățarea limbii germane în Republica Moldova

  Centrul Goethe

  Str. Sfatul Țării 18,

  MD - 2012 Chișinău

  Tel./Fax: +373 22 237660

  info@goethezentrum.md

  https://goethezentrum.md/

 • Învățarea limbilor în cadrul cursurilor online ale Institutului Goethe pe internet

  Pe site-ul Institutului Goethe, veți găsi un set complet de exerciții pentru examenul „Start Deutsch 1”, cu ajutorul căruia vă puteți pregăti independent, precum și informații despre cursurile online. Acolo veți găsi și alte exerciții de nivelul A1.

 • Emisiuni radio și oferte online ale Deutsche Welle

  Deutsche Welle oferă numeroase modalități de învățare a limbii germane. Pe pagina lor, veți găsi cursuri gratuite de germană pentru începători și avansați în aproape 30 de limbi. Acolo sunt listate și frecvențele emisiunilor radio în străinătate. Puteți utiliza, de exemplu, cursul audio dezvoltat de Deutsche Welle împreună cu Institutul Goethe, numit „Radio D”. De asemenea, cursul este transmis în 16 limbi prin intermediul DW Radio. Un curs interactiv online prezintă în 30 de lecții, cu peste 1000 de exerciții interactive, o imagine a vieții în Germania.

Excepții


Legea prevede excepții de la obligativitatea dovedirii cunoștințelor fundamentale de limbă germană în următoarele situații:

a) cunoștințele de germană sunt evidente (= cunoștințe de germană clare și neîndoielnice la momentul prezentării la ghișeu).

b) absolvenți de învățământ superior cu o prognoză pozitivă privind angajarea și integrarea.

c) dacă este planificată doar un ședere temporară în Germania.

d) la reîntoarcerea în Germania, dacă solicitantul/solicitanta a trăit deja în Germania cu un permis de ședere permanent conform Legii privind șederea.

e) dacă, din cauza unei boli sau dizabilități fizice, mentale sau psihice, solicitantul/solicitanta se afă în imposibilitate permanentă să învețe o limbă străină.

a) dacă soțul/soția care trăiește în Germania are cetățenia unuia dintre statele menționate în § 41 al Regulamentului privind șederea, sau are drept de liberă circulație în Germania, fiind deci cetățean al unui stat membru al UE (cu excepția Germaniei) sau al statelor SEE - Norvegia, Islanda și Liechtenstein sau al Elveției,

b) în cazul reuniunii familiale cu profesioniștii, cercetătorii și persoane care activează independent, dacă soțul/soți deține o carte albastră UE, un card ICT sau un card ICT mobil sau un titlu de ședere conform §§ 18a, 18b alineatul 1, § 18c alineatul 3, §§ 18d, 18f, 19c alineatul 1 pentru un loc de muncă în calitate  de manager, conducător, specialist în companie, cercetător, cercetător invitat, inginer sau tehnician în echipa de cercetare a unui cercetător invitat, cadru didactic, § 19c alineatul 2 sau 4 propoziția 1 sau § 21,

c) dacă titularul principal se afla înainte de acordarea unui permis de reședință sau a unui permis de ședere permanent în UE, în posesia unui astfel de permis,

d) în cazul reuniunii familiale cu persoane aflata sub protecție, în cazul în care căsătoria exista deja în momentul în care aceasta și-a mutat locul de viață în Germania.

Există, de asemenea, o excepție atunci când, din motive specificice, soțul și soția nu pot sau se află în imposibilitate să depună eforturi pentru dobândirea cunoștințelor fundamentale de limbă germană înainte de intrarea în țară.

Acest lucru este valabil în special atunci când cursurile de limbă nu sunt oferite în mod permanent în țara respectivă sau participarea la acestea este asociată cu un risc ridicat de securitate, iar alternativele promițătoare (de exemplu, cărți sau online) pentru dobândirea și dovedirea cunoștințelor de limbă nu există.


Dacă credeți că se aplică o astfel de excepție în cazul dumneavoastră, trebuie să dovediți existența motivului specific pentru această excepție la depunerea cererii corespunzătoare.

Dacă nu sunteți sigur, dacă una dintre excepții se aplică în cazul dumneavoastră sau ce dovezi sunt necesare, puteți să întrebați la secția vize al Ambasadei la Chișinău, descriind circumstanțele.

De asemenea, veți găsi cele mai importante informații pentru soții/soțiile care planifică reunifacare și pentru partenerii/partenerele lor din Germania în acest pliant al Agenției Federale pentru Migrație și Refugiați (BAMF).

La începutul paginii