Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viză pentru reunificare familiei cu o persoană cu drept la libera circulație

Articol

Aici găsiți informații cu privire la solicitarea unei vize pentru reunificarea familiei cu o persoană cu drept la libera circulație

Sugestii de bază

 • Ambasada Germaniei la Chișinău este responsabilă pentru procesarea cererii dumneavoastră dacă aveți domiciliul/reședința legală permanentă în Republica Moldova iar locul de ședere preconizat se află în Germania.
 • Cererea trebuie depusă personal la secția vize. Pentru depunerea cererii este necesar să faceți o programare. Programările se efectuează doar online. Sistemul de programare îl găsiți aici
 • Actele care nu sunt emise în limbile germană sau engleză trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba germană, cu excepția paginii ce conține datele pașaportului.
 • Certificatele de stare civilă trebuie depuse în original, cu apostilă/legalizare. După procesarea cererii dumneavoastră actele în original vă vor fi returnate. Legalizarea se aplică documentelor moldovenești. Vă rugăm să țineți cont de informațiile corespunzătoare de pe pagina web a ambasadei.
 • Certificatele, diplomele sau alte acte similare trebuie prezentate cu apostilă/legalizare, în funcție de fiecare caz în parte.
 • Este posibil ca viza să necesite aprobarea Autorității competente pentru străini. Viza poate fi eliberată numai după obținerea acestor aprobări.
 • Rezervările de zbor nu sunt necesare pentru solicitarea vizei - vă rugăm să faceți rezervări doar după eliberarea vizei.
 • Ambasada își rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.
 • Actele incomplete tergiversează procesul și pot cauza respingerea cererii.
 • Actele expediate nesolicitat prin fax sau e-mail nu pot fi atribuite cererii dumneavoastră de viză. Prezentarea actelor/documentelor falsificate și a declarațiilor false implică în mod obligatoriu respingerea cererii și poate duce la o interdicție de intrare pe teritoriul Germaniei (și, eventual, al celorlalte state Schengen).

Informații generale

Persoanele cu drept la libera circulație în UE sunt:

 • Soții,
 • Partenerii de viață,
 • Rudele cetățenilor Uniunii Europene sau soții/soțiile sau partenerii/partenerele de viață ale acestora în linie descendentă, care încă nu au împlinit 21 de ani,
 • Rudele cetățeanului Uniunii Europene sau ale soțului/soției sau partenerului/partenerei de viață a acestuia în linie ascendentă și descendentă, întreținerea cărora va fi asigurată

Pentru cetățenii Uniunii Europene care se află în Germania în calitate de studenți, dreptul la reuniunea familiei se aplică numai soțului/soției, partenerului/partenerei de viață și copiilor, în cazul în care întreținerea acestora va fi asigurată

Pentru reuniunea cu membrii familiei cu drept de liberă circulație care nu practică activitate lucrativă (studenți și alte persoane care nu lucrează), trebuie să fie dovedite mijloacele de existență suficiente și asigurarea de sănătate. Asigurarea de sănătate trebuie să includă în special următoarele servicii pentru persoana cu drept la libera circulație și membrii familiei sale:

 • tratament medical și stomatologic,
 • asigurare cu medicamente, materiale pentru pansament, mijloace de vindecare și de asistență,
 • tratament spitalicesc,
 • servicii medicale de reabilitare, și
 • servicii în caz de sarcină și naștere.

Viza este, în mod general, eliberată pentru o perioadă de 3 luni. După intrarea în țară, permisul de ședere germană necesar urmează a fi solicitat în termen de 90 de zile la Autoritatea pentru străini corespunzătoare, conform locului de ședere în Germania. Documentele necesare pentru solicitarea permisului de ședere sunt, în general, aceleași ca și cele necesare pentru solicitarea unui vize.

Documente necesare

Pentru depunerea cererii urmează să prezentați la consulat următoarele documente, în original cu un set de copii simple. Vă rugăm să pregătiți fiecare set (original+o copie) în ordinea de mai jos.

Pentru a solicita o viză națională, trebuie să depuneți un formular de cerere completat integral în limba germană, inclusiv instrucțiunile conform §54 din Legea cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania. În formularul de cerere (VIDEX) indicați toate informațiile privind intrarea și șederea dumneavoastră în Germania. Formularul trebuie completat în format electronic, imprimat, semnat și prezentat la depunerea cererii.

La formular

Ambasada recomandă insistent să nu acceptați ajutorul "prestatorilor de servicii" la completarea formularelor! Acest lucru ar putea avea ca rezultat includerea în cererea dumneavoastră a unor informații eronate sau incomplete care pot duce, în cel mai rău caz, la respingerea cererii.

O fotografie de pașaport biometrică recentă (3,5 x 4,5 cm, pe fundal deschis).

Informații despre fotografiile biometrice pot fi găsite aici

Pașaport de călătorie valabil cu o (1) copie a paginii cu fotografie, semnată de titular, cu cel puțin 2 pagini libere. Pașaportul trebuie să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.

Buletin de identitate național valabil pentru cetățenii moldoveni sau permis de ședere moldovenesc valabil pentru cetățenii altor state, cu o (1) copie.

Dovada relației de rudenie prin certificate de stare civilă (certificat de căsătorie, certificat de naștere, etc.) cu apostilă/legalizare în original și o copie. Legalizarea se aplică documentelor moldovenești. Vă rugăm să țineți cont de informațiile corespunzătoare de pe pagina web a ambasadei.

 1. copia pașaportului al soțului/soției care locuiește în Germania

 2. copia certificatului de înregistrare la domiciliu

documente doveditoare privind activitatea profesională (de exemplu, contract de muncă, certificat de muncă, dovezi de venituri din ultimele trei luni, dovezi privind activitatea independentă etc.) în original și o copie.

Certificat de înmatriculare la universitate în original și o copie.

Documente doveditoare privind acordarea de întreținere pe o perioadă semnificativă, în original și o copie.

Numai în cazul reuniunii cu un membru al familiei cu drept la libera circulație care nu desfășoară o activitate lucrativă, originalul și o copie a fiecărui act:

 • documente doveditoare privind asigurarea mijloacelor de trai
 • documente doveditoare privind asigurarea de sănătate

Este necesar să prezentați o dovadă a unei asigurări medicale obligatorii sau private. Polițele de asigurări în sănătate pentru călători pot exclude acoperirea asigurării din condițiile de asigurare, dacă este planificată o ședere pe termen lung sau permanentă, fiind deci limitate. Așa-numita „asigurare incoming” poate conține, de asemenea, o astfel de excludere. Din acest motiv vă rugăm să vă asigurați de faptul că dispuneți de asigurare suficientă în cadrul asigurării suplimentare.

În anumite cazuri, pot fi solicitate acte suplimentare.

Termenul de procesare

Din cauza necesității regulate de aprobare din partea autorităților din Germania, trebuie să luați în calcul, în mod normal, termenul de procesare a solicitării dumneavoastră de viză, de două săptămâni (calculat de la depunerea actelor complete ale dosarului la misiunea diplomatică). În anumite cazuri poate dura și mai mult.

Taxe

Viza se eliberează gratis.

Programare

Programarea se face prin intermediul unui sistem online. Programarea telefonică nu este posibilă. Toate informațiile necesare le găsiți aici.

La începutul paginii