Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viză pentru serviciu voluntar

Articol

Aveți nevoie de viză pentru o ședere de câteva luni în vederea voluntariatului în cadrul serviciului federal specializat.

Sugestii de bază

 • Ambasada Germaniei la Chișinău este responsabilă pentru procesarea cererii dumneavoastră dacă aveți domiciliul/reședința legală permanentă în Republica Moldova iar locul de ședere preconizat se află în Germania.
 • Cererea trebuie depusă personal la secția vize. Pentru depunerea cererii este necesar să faceți o programare. Programările se efectuează doar online. Sistemul de programare îl găsiți aici.
 • Actele care nu sunt emise în limbile germană sau engleză trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba germană, cu excepția paginii ce conține datele pașaportului.
 • Certificatele de stare civilă trebuie depuse în original, cu apostilă/legalizare. După procesarea cererii dumneavoastră actele în original vă vor fi returnate. Legalizarea se aplică documentelor moldovenești. Vă rugăm să țineți cont de informațiile corespunzătoare de pe pagina web a ambasadei.
 • Certificatele, diplomele sau alte acte similare trebuie prezentate cu apostilă/legalizare, în funcție de fiecare caz în parte.
 • Este posibil ca viza să necesite aprobarea Autorității competente pentru străini. Viza poate fi eliberată numai după obținerea acestor aprobări.
 • Rezervările de zbor nu sunt necesare pentru solicitarea vizei - vă rugăm să faceți rezervări doar după eliberarea vizei.
 • Ambasada își rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.
 • Actele incomplete tergiversează procesul și pot cauza respingerea cererii.
 • Actele expediate nesolicitat prin fax sau e-mail nu pot fi atribuite cererii dumneavoastră de viză. Prezentarea actelor/documentelor falsificate și a declarațiilor false implică în mod obligatoriu respingerea cererii și poate duce la o interdicție de intrare pe teritoriul Germaniei (și, eventual, al celorlalte state Schengen).

Informații generale

Pentru participarea la servicii de voluntariat în Germania (FSJ, BFD și FÖJ) poate fi eliberată o viză. Pentru participarea la serviciul european de voluntariat (EFD) se eliberează viză, dacă sunt îndeplinite condițiile.

Condiții prealabile

Pentru a solicita o viză trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

 • Vârsta: anul de voluntariat social (FSJ) și anul de voluntariat ecologic (FÖJ) - până la de 27 de ani; serviciul voluntar federal (BFD) - fără restricții de vârstă.
 • Competențe lingvistice: Cunoștințe de bază a limbii germane (A1)
 • Scopul călătoriei: dobândirea de competențe, angajament, dezvoltare culturală
 • Durata: între 6 și 24 de luni, de obicei un an
 • Cheltuieli de trai: contract/acord cu detalii privind banii de buzunar, cazare, alimentare, asigurare socială

Documente necesare

Pentru depunerea cererii urmează să prezentați la consulat următoarele documente, în original cu un set de copii simple. Vă rugăm să pregătiți fiecare set (original+o copie) în ordinea de mai jos.

Pentru a solicita o viză națională, trebuie să depuneți un formular de cerere completat integral în limba germană, inclusiv instrucțiunile conform §54 din Legea cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania. În formularul de cerere (VIDEX) indicați toate informațiile privind intrarea și șederea dumneavoastră în Germania. Formularul trebuie completat în format electronic, imprimat, semnat și prezentat la depunerea cererii.

La formular

Ambasada recomandă insistent să nu acceptați ajutorul "prestatorilor de servicii" la completarea formularelor! Acest lucru ar putea avea ca rezultat includerea în cererea dumneavoastră a unor informații eronate sau incomplete care pot duce, în cel mai rău caz, la respingerea cererii.

O fotografie de pașaport biometrică recentă (3,5 x 4,5 cm, pe fundal deschis).

Informații despre fotografiile biometrice pot fi găsite aici

Pașaport de călătorie valabil cu o (1) copie a paginii cu fotografie, semnată de titular, cu cel puțin 2 pagini libere. Pașaportul trebuie să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.

Buletin de identitate național valabil pentru cetățenii moldoveni sau permis de ședere moldovenesc valabil pentru cetățenii altor state, cu o (1) copie.

Contractul/acordul pentru serviciul voluntar în Germania în original și o copie:


 • BFD: contractul trebuie să fie semnat de dumneavoastră, de către Oficiul Federal pentru Familie și Sarcini ale Societății Civile (BAFzA), de către locul unde va fi practicat volutariatul, de către Biroul central și, după caz, de către instituția care organizează serviciul voluntar (organizator).

 • EFD: contractul dumneavoastră trebuie să fie semnat de către o agenție națională Erasmus+ Tineret în Acțiune și de către organizația coordonatoare. Acordul de voluntariat, care descrie sarcinile și rezultatele planificate ale învățării, trebuie semnat de către organizația coordonatoare și voluntar.

 • FSJ/FÖJ: contractul dumneavoastră trebuie semnat de dumneavoastră, precum și de organizația respectivă și, după caz, de locul de repartizare.  

 • În cazul în care contractul sau o altă confirmare din partea organizației gazdă nu include detalii privind cazarea și alimentarea, vă rugăm să furnizați dovezi suplimentare privind mijloacele dumneavoastră de trai.

Curriculum vitae complet personal, fără lacune, incluzând în special o descriere a studiilor anterioare și, după caz, a experienței profesionale.

Scrisoare de intenție scrisă și semnată personal. Aceasta trebuie să prezinte așteptările legate de șederea planificată și beneficiile profesionale și personale preconizate, precum și planurile de viitor.

În mod normal trebuie prezentare dovezi de cunoaștere a limbii germane prin prezentarea unui certificat lingvistic A1. Certificatul lingvistic prezentat trebuie să fie emis de către o instituție certificată ALTE. 

Dacă nu posedați cunoștințe elementare de limbă germane, trebuie să dovediți prin confirmare din parte locului de efectuarea a vonluntariatului/organizatorului, faptul că din start nu sunt necesare cunoștințe de limbă și aceastea pot fi dobândite prin intermediul cursurilor lingvistice după sosire.

Conform normelor UE este necesară o asigurare de sănătate (valabilă pentru întregul spațiu Schengen, suma minimă asigurată: 30.000 €, valabilă de la data intrării până la începerea serviciului voluntar). Asigurarea de sănătatea corespunzătoare trebuie prezentată la ridicare vizei.

În anumite cazuri, pot fi solicitate acte suplimentare.

Termenul de procesare

Din cauza necesității regulate de aprobare din partea autorităților din Germania, trebuie să luați în calcul, în mod normal, termenul de procesare a solicitării dumneavoastră de viză, de patru săptămâni (calculat de la depunerea actelor complete ale dosarului la misiunea diplomatică).

Taxe

Taxa constituie 75,00 euro, poate fi  achitată cu cardul de credit în euro (debitare în Germania) sau în numerar în lei moldovenești la cursul de schimb al ambasadei în ziua plății. Euro, cecuri sau carduri de debit nu se acceptă.

Programare

Programarea se face prin intermediul unui sistem online. Programarea telefonică nu este posibilă. Toate informațiile necesare le găsiți aici.

La începutul paginii