Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viză pentru reunificarea copiilor minori necăsătoriți cu părinții lor

Articol

Aici găsiți informații cu privire la solicitarea unei vize pentru reunificarea copiilor minori necăsătoriți cu părinții lor

Sugestii de bază

 • Ambasada Germaniei la Chișinău este responsabilă pentru procesarea cererii dumneavoastră dacă aveți domiciliul/reședința legală permanentă în Republica Moldova iar locul de ședere preconizat se află în Germania.
 • Cererea trebuie depusă personal la secția vize. Pentru depunerea cererii este necesar să faceți o programare. Programările se efectuează doar online. Sistemul de programare îl găsiți aici.
 • Actele care nu sunt emise în limbile germană sau engleză trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba germană, cu excepția paginii ce conține datele pașaportului.
 • Certificatele de stare civilă trebuie depuse în original, cu apostilă/legalizare. După procesarea cererii dumneavoastră actele în original vă vor fi returnate. Legalizarea se aplică documentelor moldovenești. Vă rugăm să țineți cont de informațiile corespunzătoare de pe pagina web a ambasadei.
 • Certificatele, diplomele sau alte acte similare trebuie prezentate cu apostilă/legalizare, în funcție de fiecare caz în parte.
 • Este posibil ca viza să necesite aprobarea Autorității competente pentru străini. Viza poate fi eliberată numai după obținerea acestor aprobări.
 • Rezervările de zbor nu sunt necesare pentru solicitarea vizei - vă rugăm să faceți rezervări doar după eliberarea vizei.
 • Ambasada își rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.
 • Actele incomplete tergiversează procesul și pot cauza respingerea cererii.
 • Actele expediate nesolicitat prin fax sau e-mail nu pot fi atribuite cererii dumneavoastră de viză. Prezentarea actelor/documentelor falsificate și a declarațiilor false implică în mod obligatoriu respingerea cererii și poate duce la o interdicție de intrare pe teritoriul Germaniei (și, eventual, al celorlalte state Schengen).

Informații generale

Pentru minori, tutorii pot solicita o viză pentru reunirea cu copiii în Germania în următoarele condiții:

 • Părinții / unul dintre părinții îngrijitori / unul dintre tutori trăiesc / trăiește deja în Germania și dețin / deține un permis de ședere, o carte albastră UE, permis de stabilire sau permis de ședere permanent în Uniunea Europeană.
 • Părinții / unul dintre părinții îngrijitori / unul dintre tutori trăiesc / trăiește încă în străinătate, dar intenționează / intenționează însă să călătorească în Germania împreună cu copilul și solicită în acest scop o viză, spre exemplu, pentru muncă sau reunificare cu soțul/soția.
 • Viața familială trebuie să fie dusă în Germania.
 • În cazul exercitării în comun a autorității părintești, reunificarea cu unul dintre tutori este posibilă doar dacă celălalt părinte își exprimă acordul privind șederea copilului în Germania sau există o hotărâre corespunzătoare obligatorie a unei instanțe.

Viza este, în mod general, eliberată pentru o perioadă de 3 luni. După intrarea în țară, permisul de ședere germană necesar urmează a fi solicitat în termen de 90 de zile la Autoritatea pentru străini corespunzătoare, conform locului de ședere în Germania. Documentele necesare pentru solicitarea permisului de ședere sunt, în general, aceleași ca și cele necesare pentru solicitarea unui vize.

Documente necesare

Pentru depunerea cererii urmează să prezentați la consulat următoarele documente, în original cu un set de copii simple. Vă rugăm să pregătiți fiecare set (original+o copie) în ordinea de mai jos.

Pentru a solicita o viză națională, trebuie să depuneți un formular de cerere completat integral în limba germană, inclusiv instrucțiunile conform §54 din Legea cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania. În formularul de cerere (VIDEX) indicați toate informațiile privind intrarea și șederea dumneavoastră în Germania. Formularul trebuie completat în format electronic, imprimat, semnat și prezentat la depunerea cererii.

La formular

Ambasada recomandă insistent să nu acceptați ajutorul "prestatorilor de servicii" la completarea formularelor! Acest lucru ar putea avea ca rezultat includerea în cererea dumneavoastră a unor informații eronate sau incomplete care pot duce, în cel mai rău caz, la respingerea cererii.

O fotografie de pașaport biometrică recentă (3,5 x 4,5 cm, pe fundal deschis).

Informații despre fotografiile biometrice pot fi găsite aici

Pașaport de călătorie valabil cu o (1) copie a paginii cu fotografie, semnată de titular, cu cel puțin 2 pagini libere. Pașaportul trebuie să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.

Buletin de identitate național valabil pentru cetățenii moldoveni sau permis de ședere moldovenesc valabil pentru cetățenii altor state, cu o (1) copie.

Certificat de naștere cu apostilă/legalizare în original și o copie. Legalizarea se aplică documentelor moldovenești. Vă rugăm să țineți cont de informațiile corespunzătoare de pe pagina web a ambasadei.

Copiile pașapoartelor (inclusiv a permiselor de ședere) ale părinților.

 • dovada care atestă dreptul de custodie exclusiv al părintelui care locuiește în Germania, de obicei sub forma unei hotărâri judecătorești privind custodia,
  sau
 • declarație de consimțământ a celuilalt părinte cu semnătură legalizată și traducere după caz
  sau
 • decizie cu caracter obligatoriu a unei autorități competente (de exemplu, instanță)

declarație informală, semnată personal de către partenerul/partenera care locuiește în Germania, cu privire la intenția de a duce viața împreună în Germania

de la împlinirea vârstei de 16 ani:

dovada cunoașterii limbii germane la nivelul de competență C1 al „Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi” în original și o copie.

Excepție: schimbarea în comun a locului de viață împreună cu părinții sau cu părintele îngirjitor pe teritoriul federal.

Este necesar să prezentați o dovadă a unei asigurări medicale obligatorii sau private. Polițele de asigurări în sănătate pentru călători pot exclude acoperirea asigurării din condițiile de asigurare, dacă este planificată o ședere pe termen lung sau permanentă, fiind deci limitate. Așa-numita „asigurare incoming” poate conține, de asemenea, o astfel de excludere. Din acest motiv vă rugăm să vă asigurați de faptul că dispuneți de asigurare suficientă în cadrul asigurării suplimentare.

În anumite cazuri, pot fi solicitate acte suplimentare.

Termenul de procesare

Din cauza necesității regulate de aprobare din partea autorităților din Germania, trebuie să luați în calcul, în mod normal, termenul de procesare a solicitării dumneavoastră de viză, de opt săptămâni (calculat de la depunerea actelor complete ale dosarului la misiunea diplomatică). În unele cazuri poate dura și mai mult.

Taxe

Taxa constituie 37,50 euro, poate fi  achitată cu cardul de credit în euro (debitare în Germania) sau în numerar în lei moldovenești la cursul de schimb al ambasadei în ziua plății. Euro, cecuri sau carduri de debit nu se acceptă. Pentru reunificarea cu cetățeni germani sau străini care primesc o bursă din fonduri publice pentru șederea lor în Germania, vizele se eliberează gratis.

Programare

Programarea se face prin intermediul unui sistem online. Programarea telefonică nu este posibilă. Toate informațiile necesare le găsiți aici.

La începutul paginii