Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Vize pentru studii de doctorat

Articol

Aici găsiți informații despre documentele care trebuie depuse pentru o cerere de viză pentru studii de doctorat în Germania.

Informații de bază

  • Ambasada Germaniei la Chișinău este responsabilă pentru procesarea cererii dumneavoastră dacă aveți domiciliul/reședința legală permanentă în Republica Moldova iar locul de ședere se se află preponderent  în Germania.
  • Cererea trebuie să fie depusă personal la secția vize. Pentru depunerea cererii este necesar să faceți o programare. Programările se efectuează doar online. Sistemul de programare îl găsiți aici.
  • Actele care nu sunt emise în limbile germană sau engleză trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba germană, cu excepția paginii ce conține datele pașaportului.
  • Certificatele de stare civilă trebuie depuse în original, cu apostilă/legalizare. După procesarea cererii dumneavoastră actele în original vă vor fi returnate. Legalizarea se aplică documentelor moldovenești. Vă rugăm să țineți cont de informațiile corespunzătoare de pe pagina web a ambasadei.
  •  Certificatele, diplomele sau alte acte similare trebuie prezentate cu apostilă/legalizare, în funcție de fiecare caz în parte.
  •  Este posibil ca viza să necesite aprobarea Autorității Competente pentru Străini. Viza poate fi eliberată numai după obținerea acestor aprobări.
  •  Rezervările de zbor nu sunt necesare pentru solicitarea vizei - vă rugăm să faceți rezervări doar după primirea vizei.
  •  Ambasada își rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.
  •  Documentele incomplete tergiversează procesul și poate cauza respingerea cererii.
  • Actele expediate nesolicitat prin fax sau e-mail nu pot fi atribuite cererii dumnevoastră de viză. Prezentarea actelor/documentelor falsificate și a declarațiilor false implică în mod obligatoriu respingerea cererii și poate duce la o interdicție de intrare pe teritoriul Germaniei (și, eventual, celorlalte state Schengen).

Informații generale

Doctoranzii străini care au fost admiși la o universitate germană pentru un doctorat sau la un program de doctorat cu normă întreagă pot solicita o viză pentru studii de doctorat în Germania. Dacă doctoratul se desfășoară în cadrul unui contract de muncă sau al unui acord de cercetare cu o universitate sau instituție de cercetare germană, atunci se va solicita o viză pentru șederea de cercetare științifică (vezi fișa informativă privind șederea de cercetare științifică).

În timpul studiilor, vă puteți câștiga existența prin intermediul unor joburi studențești part-time. După absolvirea studiilor aveți posibilitatea să căutați un loc de muncă.

Acte necesare

Pentru depunerea cererii aveți nevoie de următoarele acte pentru a le prezenta la consulat, în original și un set de copii simple. Vă rugăm să separați seturile individual (original + o copie) în ordinea enumerată mai jos.

Pentru a solicita o viză națională, trebuie să depuneți un formular de cerere completat integral în limba germană, inclusiv instrucțiunile conform §54 din Legea cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania. În formularul de cerere (VIDEX) indicați toate informațiile privind intrarea și șederea dumneavoastră în Germania. Formularul trebuie completat în format electronic, imprimat, semnat și prezentat la depunerea cererii.

La formular

Ambasada recomandă insistent să nu acceptați ajutorul "prestatorilor de servicii" la completarea formularelor! Acest lucru ar putea avea ca rezultat includerea în cererea dumneavoastră a unor informații eronate sau incomplete care pot duce, în cel mai rău caz, la respingerea cererii.

O fotografie de pașaport biometrică recentă (3,5 x 4,5 cm, pe fundal deschis).

Informații despre fotografiile biometrice pot fi găsite aici

Pașaport de călătorie valabil cu o (1) copie a paginii cu fotografie, semnată de titular, cu cel puțin 2 pagini libere. Pașaportul trebuie să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.

Buletin de identitate național valabil pentru cetățenii moldoveni sau permis de ședere moldovenesc valabil pentru cetățenii altor state, cu o (1) copie.

Scrisoarea de admitere la doctorat sau la programul de doctorat de la universitate  în original și o copie

Diploma de studii superioare în original și o copie

Scrisoare personală, informală de motivație și CV în limba germană sau cu traducere

Finanțare: Pentru șederea în Germania, solicitantul trebuie să dispună de mijloace financiare suficiente care să corespundă unui anumit tarif standard. Suma se bazează pe tarifele pentru studenții germani. La depunerea cererii trebuie să se prezinte dovada mijloacelor financiare pentru cel puțin un an (de exemplu, prin intermediul unui cont blocat sau a unei declarații oficiale de angajament). Valoarea tarifelor standard actuale și sumele minime necesare pot fi găsite aici.

În cazul finanțării prin intermediul unui cont blocat: Deschideți contul blocat în timp util ÎNAINTE de a depune cererea de viză. La solicitarea vizei, va fi acceptată doar confirmarea oficială de deschidere a contului,  în care se menționează suma achitată integral și suma lunară disponibilă. O confirmare fără menționarea acestor sume nu este suficientă.

Dacă în calitate de student doriți să încheiați o asigurare de sănătate în cadrul sistemului legal de asigurări în sănătate, trebuie să se țină seama,  că aceasta se aplică numai după ce v-ați stabilit reședința în Germania și sunteți înmatriculat. Dacă intrați în Germania mai devreme, atunci trebuie să încheiați o asigurare privată de sănătate până la înmatricularea și acceptarea dumneavoastră în sistemul legal de asigurări de sănătate. Polițele de asigurări de sănătate pentru călătorii pot exclude acoperirea asigurării din condițiile de asigurare, dacă este planificată o ședere pe termen lung sau permanentă. Așa-numita „Incoming-asigurare" poate conține, de asemenea, o astfel de excludere.

În anumite cazuri, pot fi solicitate acte suplimentare.

Durata procesării

Din cauza necesității aprobării din partea autorităților din Germania, trebuie să luați în calcul termenul de procesare a cererii dumneavoatră de viză, care,  în general, este de șase săptămâni (calculat din momentul  depunerii actelor complete ale cererii la secția vize).

Vă rugăm să vă abțineți de la adresarea întrebărilor privind statutul cererii în perioada standard de procesare. Aceasta reprezintă un efort de muncă suplimentar considerabil pentru secția vize și, prin urmare, nu veți primi răspuns.

Taxe

Taxa pentru viză constiuie 75,00 euro, poate fi achitată cu cardul de credit în euro (debit în Germania) sau în numerar în lei moldovenești la cursul de schimb al ambasadei în ziua plății. Euro, cecuri sau carduri de debit nu se acceptă.

Programarea

Programarea se face prin intermediul unui sistem online. Programarea prin telefon nu este posibilă. Toate informațiile necesare le găsiți aici​​​​​​​

La începutul paginii