Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viză în scop turistic

Articol

Aici găsiți informații despre actele care trebuie prezentate pentru o cerere de viză pentru o călătorie în scop turistic în Germania.

Informații generale

 • Cetățenii moldoveni nu au nevoie de viză pentru ședere de scurtă durată.
 • Lista țărilor cu obligativitate/scutire de viză o puteți găsi pe pagina web a Ministerului Federal de Externe.
 • Ambasada Germaniei la Chișinău este responsabilă pentru procesarea cererii dumneavoastră, dacă aveți domiciliul / reședința legală permanentă în Republica Moldova iar locul de ședere planificat este preponderent în Germania.
 • Cererea trebuie depusă personal la secția vize.
 • Pentru depunerea cererii este necesar să faceți o programare. Programările se efectuează doar online. Sistemul de programare îl găsiți aici.
 • Actele care nu sunt emise în limbile germană sau engleză trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba germană, cu excepția paginii ce conține datele pașaportului.
 • Termenul standard de procesare al cererii este aproximativ două săptămâni, în unele cazuri poate dura și mai mult.
 • Cererea pentru o viză Schengen poate fi depusă cu până la șase luni înainte de începerea călătoriei planificate.
 • Rezervările de zbor nu sunt necesare pentru solicitarea vizei - vă rugăm să faceți rezervări după eliberarea vizei.
 • Ambasada își rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.
 • Actele incomplete tergiversează procesul și pot cauza respingerea cererii.
 • Actele expediate nesolicitat prin fax sau e-mail nu pot fi atribuite cererii dumneavoastră de viză.
 • Prezentarea actelor/documentelor falsificate, precum și a declarațiilor false implică în mod obligatoriu respingerea cererii și poate duce la o interdicție de intrare pe teritoriul Germaniei (și, eventual, a celorlalte state Schengen).
 • Vă rugăm să vă abțineți de la adresarea întrebărilor cu privire la statutul cererii în perioada standard de procesare. Aceasta reprezintă un efort suplimentar considerabil pentru secția vize și, prin urmare, nu veți primi răspuns.
 • Toate actele, fișele informative și formularele de cerere ale Ambasadei sunt gratuite.

Acte pentru depunerea cererii

Pentru depunerea cererii, aveți nevoie de următoarele acte în original și o copie simplă:

Un formular de cerere, inclusiv instrucțiunile conform § 54 al Legii cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania, completat integral.  Cerere de eliberare a vizei trebuie să fie imprimată, semnată și prezentată la depunere.

O fotografie biometrică, recentă de pașaport (3,5 x 4,5 cm pe fundal deschis).

Informații privind fotografiile biometrice puteți găsi aici

Pașaport de călătorie, semnat personal, valabil încă cel puțin 3 luni după finisarea călătoriei, cu cel puțin 2 pagini libere, eliberat în decursul ultimilor 10 ani (original și o copie a paginii cu fotografie)

Buletin de identitate național valabil pentru cetățenii moldoveni sau permis de ședere moldovenesc valabil pentru cetățenii altor state. (original și o copie simplă)

Asigurare medicală de călătorie valabilă pentru perioada de ședere solicitată cu o acoperire minimă de 30.000 de euro, valabilă pentru toate statele Schengen. Pentru a solicita o viză cu intrări multiple, o viză anuală sau multianuală, este suficient să prezentați o asigurare medicală de călătorie valabilă numai pentru prima călătorie. (original și o copie simplă)

Descrierea detaliată a călătoriei: ruta, datele și locurile călătoriei

Rezervări de hotel cu date de contact (adresă, număr de telefon), precum și rezervarea unui bilet de avion/autobuz (tur-retur), în cazul călătoriei cu autovehiculul personal: permisul de conducere, certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport și asigurarea carte verde

Original și copie a următoarelor acte:

 • Pentru angajați: dovada de angajare cu mențiunea despre funcție, salariul lunar și cererea de concediu aprobată pentru călătoria planificată, carnetul de muncă
 • Pentru persoanele care desfășoară activități independente: certificatul cu privire la înregistrarea întreprinderii și extrasele bancare ale ultimelor trei luni de pe contul bancar al întreprinderii
 • Pentru studenți: carnetul de student și confirmarea de înmatriculare la studii
 • Pentru copii: certificat de la școală
 • Pentru pensionari: carnetul de pensionar

Dovada mijloacelor suficiente prin extras bancar sau extras de pe card de credit privind istoricul tranzacțiilor în contul dumneavoastră pentru ultimele trei luni, în original și o copie simplă

În cazul copiilor sub 18 ani (în original și copie):

 • Certificat de naștere
 • Acordul de la reprezentantul legal al copilului minor, care nu călătorește împreună cu copilul

În cazul în care solicitați eliberarea vizei cu intrări multiple: dovezi pentru următoarele călătorii planificate, precum și un plan de călătorie

În anumite cazuri pot fi necesare acte suplimentare

Taxe

Taxa pentru o viză Schengen constituie 90 de euro, iar pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani se aplică o tariful redus de 45 de euro.

Taxa poate fi achitată la depunerea cererii prin card de credit în euro (debitare în Germania) sau în numerar în lei moldovenești la cursul actual al ambasadei în ziua plății. Euro, cecuri sau carduri de debit nu se acceptă.

Programare

Programarea se face online. Programarea telefonică nu este posibilă.


La începutul paginii