Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Informaţii generale cu privire la proiectele mici

Kleinstprojekte der Botschaft

Kleinstprojekte der Botschaft, © Deutsche Botschaft Chisinau

Articol

Începând cu anul 2004 ambasada susţine microproiecte. Pe lângă proiectele mari, care de regulă sunt implementate de GIZ sau KfW microproiectele completează angajamentul Guvernului Federal privind politica de dezvoltare direct la faţa locului. Avantajul microproiectelor constă în faptul, că ele pot fi solicitate şi implementate mult mai repede şi cu mai puţin efort.

Un proiect eligibil trebuie să întrunească următoarele condiţii:

  • Proiectul dumneavoastră aduce o îmbunătățire pe termen lung a condițiilor de viață ale populației locale deosebit de nevoiașe.
  • Nu puteţi finanţa proiectul integral din fonduri proprii. Totuşi contribuţia proprie sporeşte posibilităţile unei finanţări. Solicitantul decide mărimea contribuţiei proprii. Ea poate fi şi de natură non-financiară, de ex. prestarea muncii, punerea la dispoziţie a personalului calificat şi a încăperilor respective.
  • Proiectul trebuie să corespundă conceptului de durabilitate, el nu poate fi doar o măsură educativă, ci are şi componenta achiziţionarea echipamentului.
  • Susţinerea financiară este unică şi nu duce la obligaţii repetate din partea ambasadei.
  • Beneficiari ai proiectului trebuie să fie o instituţie de interes comun (de ex. un ONG, o şcoală). Rezultatul proiectului trebuie să fie în beneficiul societăţii si poate promova formarea profesională a mai multor persoane.
  • Finanţarea totală a proiectului este sigură (în cazul cînd contribuţiile financiare, care nu au fost solicitate de la ambasadă, sunt garantate).
  • Sînt inițiative care pot obţine suport financiar doar o singură dată.
  • Eventualele costuri, ce pot apărea ulterior, vor putea fi preluate de solicitanţii de proiect sau persoane, părţi terţe, care si-au exprimat deja acordul.
  • De regulă suportul financiar constituie până la 10.000 euro.

Formulare de aplicare

La începutul paginii