Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viză pentru cartea albastră (UE)

Articol

Viză pentru profesioniști cu studii universitare / cartea albastră a UE (§ 18b pct. 2 al Legii Legea cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania)

Sugestii de bazăHinweise

 • Ambasada Germaniei la Chișinău este responsabilă pentru procesarea cererii dumneavoastră dacă aveți domiciliul/reședința legală permanentă în Republica Moldova iar locul de ședere preconizat se află în Germania.
 • Cererea trebuie depusă personal la secția vize. Pentru depunerea cererii este necesar să faceți o programare. Programările se efectuează doar online. Sistemul de programare îl găsiți aici.
 • Actele care nu sunt emise în limbile germană sau engleză trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba germană, cu excepția paginii ce conține datele pașaportului.
 • Certificatele de stare civilă trebuie depuse în original, cu apostilă/legalizare. După procesarea cererii dumneavoastră actele în original vă vor fi returnate. Legalizarea se aplică documentelor moldovenești. Vă rugăm să țineți cont de informațiile corespunzătoare de pe pagina web a ambasadei.
 • Certificatele, diplomele sau alte acte similare trebuie prezentate cu apostilă/legalizare, în funcție de fiecare caz în parte.
 • Este posibil ca viza să necesite aprobarea Autorității competente pentru străini. Viza poate fi eliberată numai după obținerea acestor aprobări.
 • Rezervările de zbor nu sunt necesare pentru solicitarea vizei - vă rugăm să faceți rezervări doar după eliberarea vizei.
 • Ambasada își rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.
 • Actele incomplete tergiversează procesul și pot cauza respingerea cererii.
 • Actele expediate nesolicitat prin fax sau e-mail nu pot fi atribuite cererii dumneavoastră de viză. Prezentarea actelor/documentelor falsificate și a declarațiilor false implică în mod obligatoriu respingerea cererii și poate duce la o interdicție de intrare pe teritoriul Germaniei (și, eventual, al celorlalte state Schengen).

Informații generale

Pentru a solicita eliberarea cărții albastre a UE în Germania aveți nevoie

 • diploma de studii universitare recunoscute în Germania,
 • un raport de muncă în Germania corespunzătoarea calificării dumneavoastră și
 • un salariu anual brut minim de 58 400 euro. În cazul profesiilor MINT limita minimă a salariului brut este de 45 552 euro. Aceasta este aplicabil spre exemplu pentru activități în domeniul medicine, ingineriei (inclusiv pentru telecomunicații), științe ale naturii și matematică. Profesioniștii din domeniul tehnologiilor informaționale trebuie să prezinte dovezi pentru cel puțin 52 560 euro brut. În aceste cazuri este necesar acceptul Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă.   

Documente necesare

Pentru depunerea cererii urmează să prezentați la consulat următoarele documente, în original cu un set de copii simple. Vă rugăm să pregătiți fiecare set (original + o copie) în ordinea de mai jos.

Pentru a solicita o viză națională, trebuie să depuneți un formular de cerere completat integral în limba germană, inclusiv instrucțiunile conform §54 din Legea cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania. În formularul de cerere (VIDEX) indicați toate informațiile privind intrarea și șederea dumneavoastră în Germania. Formularul trebuie completat în format electronic, imprimat, semnat și prezentat la depunerea cererii.

La formular

Ambasada recomandă insistent să nu acceptați ajutorul "prestatorilor de servicii" la completarea formularelor! Acest lucru ar putea avea ca rezultat includerea în cererea dumneavoastră a unor informații eronate sau incomplete care pot duce, în cel mai rău caz, la respingerea cererii.

O fotografie de pașaport biometrică recentă (3,5 x 4,5 cm, pe fundal deschis).

Informații despre fotografiile biometrice pot fi găsite aici

Pașaport de călătorie valabil cu o (1) copie a paginii cu fotografie, semnată de titular, cu cel puțin 2 pagini libere. Pașaportul trebuie să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.

Buletin de identitate național valabil pentru cetățenii moldoveni sau permis de ședere moldovenesc valabil pentru cetățenii altor state, cu o (1) copie.

Un formular-tip completat și semnat de către angajator cu o copie: poate fi descărcat aici.

Pentru eliberarea cărții albastre a UE se aplică limite salariale. Acestea vor fi făcute publice anual de către MInisterul Federal al Afacerilor Interne. Pentru anul 2023 se aplică salariul minim brut după cum urmează:

 1. 45 552 euro pentru matematicieni, ingineri, naturaliști, medici (așa numitele profesii MINT)
 2. 52 560 euro pentru profesiile în domeniul tehnologiilor informaționale
 3. 58 400 euro pentru restul profesiilor

Documentul va include date despre activitatea dumneavoastră (spre exemplu fișa de post, timpul săptămânal de muncă în ore) și despre salariul annual brut.

Dacă încă nu dețineți un contract de muncă, vă rugăm să prezentați o ofertă fermă de angajare.    

Dacă dețineți un acord prealabil din partea Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă, puteți prezenta și acest document. Aceasta va accelera considerabil timpul de procesare. 

Acest document poate fi reprezentat spre exemplu de certificatul de absolvire a specialității dumneavoastră. Dacă ați absolvit o instituție de învățământ superior în afara Germaniei, atât diploma cât și instituția de învățământ trebuie să fie recunoscute în Germania. 

Traducerea diplomei de studii superioare trebuie să fie efectuată de către o traducătorare sau un traducător autorizat. Vă rugăm să luați în considerare faptul că, după caz poate fi necesară și o legalizare sau apostilă a diplomei de studii superioare. Veți fi informat în acest sens la prezentarea diplomei în momentul solicitării vizei.    

În baza de date Anabin puteți verifica dacă diploma dumneavoastră de studii superioare este recunoscută în Germania. Evaluarea anabin a diplomei dumneavoastră de studii superioare trebuie să fie ”corespunde” sau ”echivalent”.

La următoarea etapă trebuie să verificați și faptul dacă instituția dumneavoastră de învățământ superior de peste hotare este recunoscută în Germania. Evaluarea anabin a instituției dumneavoastră de învățământ superior trebuie să fie ”H+” sau H+/-. 

Imprimați rezultatele ambelor căutări în baza de date și prezentați acestea la depunerea dosarului.

Dacă în baza de date anabin diploma nu este evaluată cu calificativele ”corespunde” sau ”echivalent” și/sau instituția de învățământ superior nu este evaluată cu ”H+”:

Pentru recunoașterea diplomelor din străinătate vă rugăm să contactați autoritatea germană competentă și să prezentați evaluarea certificatului de către Autoritatea Centrală pentru Educație în Străinătate în original și o copie.

Acest document este necesar doar pentru exercitarea în Germania a unei profesii reglementate, spre exemplu în domeniul medicină sau drept. 

Vă rugăm să prezentați permisul de exercitarea a profesiei emis de către autoritatea competentă sau confirmarea permisiunii de a exercita profesia în original și cu o copie (spre exemplu pentru profesii medicale: decizia instituției de autorizare pe teritoriul federal, deci confirmarea permisiunii de a exercita profesia sau eliberarea autorizației pentru practicarea activității de medic).

Vă rugăm să vă informați pe portalul ”Recunoaștere în Germania”, dacă profesia dumneavoastră este reglementată. 

Dacă pentru dumneavoastră în calitate de angajat este obligatorie asigurarea în cadrul sistemului legal de asigurări în sănătate, trebuie să luați în considerație, că aceasta se aplică doar după stabilirea reședinței în Germania și începerea activității lucrative.

Dacă intrați în Germania mai devreme, trebuie să încheiați o asigurare privată de sănătate până la începutul raportului de muncă și până când veți fi acceptat în sistemul legal de asigurări de sănătate. 

Polițele de asigurări în sănătate pentru călători pot exclude acoperirea asigurării din condițiile de asigurare, dacă este planificată o ședere pe termen lung sau permanentă. Așa-numita „asigurare incoming” poate conține, de asemenea, o astfel de excludere. Asigurarea de sănătatea corespunzătoare trebuie prezentată la ridicare vizei.

În anumite cazuri, pot fi solicitate acte suplimentare.

Termenul de procesare

Din cauza necesității regulate de aprobare din partea autorităților din Germania, trebuie să luați în calcul, în mod normal, termenul de procesare a solicitării dumneavoastră de viză, de șase săptămâni (calculat de la depunerea actelor complete ale dosarului la misiunea diplomatică).

Vă rugăm să vă abțineți de la adresarea întrebărilor cu privire la statutul cererii în perioada standard de procesare. Aceasta reprezintă un efort suplimentar considerabil pentru secția vize și, prin urmare, nu veți primi răspuns.

Taxe

Taxa constituie 75,00 euro, poate fi  achitată cu cardul de credit în euro (debitare în Germania) sau în numerar în lei moldovenești la cursul de schimb al ambasadei în ziua plății. Euro, cecuri sau carduri de debit nu se acceptă.

Programare

Programarea se face prin intermediul unui sistem online. Programarea telefonică nu este posibilă. Toate informațiile necesare le găsiți aici​​​​​​​

La începutul paginii