Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viza pentru emigrare evreiască

Articol

O decizie de admitere pozitivă  din partea Oficiului Federal pentru Migrație și Refugiați  (BAMF), permite titularului în decurs de un an de la notificare, de a solicita o viză națională de intrare cu o valabilitate de 90 de zile.

Sugestii de bază 

 • Ambasada Germaniei la Chișinău este responsabilă pentru procesarea cererii dumneavoastră dacă aveți domiciliul/reședința legală permanentă  în Republica Moldova iar locul de ședere se află preponderent în Germania.
 • Cererea trebuie să fie depusă personal la secția vize. Pentru depunerea cererii trebuie să faceți o programare. Programările se efectuează doar online. Sistemul de programare îl găsiți aici.
 • Actele care nu sunt emise în limbile germană sau engleză trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba germană, cu excepția paginii cu datele pașaportului.
 • Certificatele de stare civilă trebuie depuse în original, cu apostilă/legalizare. După procesarea cererii dumneavoastră actele în original vă vor fi returnate. Legalizarea se aplică documentelor moldovenești. Vă rugăm să țineți cont de  informațiile corespunzătoare de pe pagina web a ambasadei.
 • Certificatele, diplomele sau alte acte similare trebuie să fie prezentate cu apostilă/legalizare, în funcție de fiecare caz în parte.
 • Este posibil ca viza să necesite aprobarea Autorității Competente pentru Străini. Viza poate fi eliberată numai după obținerea acestor aprobări.
 • Rezervările de zbor nu sunt necesare pentru solicitarea vizei - vă rugăm să faceți rezervări doar după primirea vizei.
 • Ambasada își rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.
 • Documentele incomplete tergiversează procesul și pot duce la respingerea cererii.
 • Documentele expediate nesolicitat prin fax sau e-mail nu pot fi atribuite cererii dumneavoastră de viză. Prezentarea actelor/documentelor falsificate precum și a declarațiilor false implică în mod obligatoriu respingerea cererii și poate duce la o interdicție de intrare pe teritoriul Germaniei (și, eventual, celorlalte state din spațiul Schengen).

Informații generale

 • O decizie de admitere pozitivă  din partea Oficiului Federal pentru Migrație și Refugiați  (BAMF), permite titularului în decurs de un an de la notificare, de a solicita o viză națională de intrare pe un termen de 90 de zile. Trebuie menționat faptul,  că cererea trebuie depusă doar în perioada de valabilitate a deciziei de admitere. Valabilitate de un an a deciziei de admitere este separată de termenul de valabilitate al vizei. Prin urmare, perioada de valabilitate a vizei poate depăși perioada de valabilitate a deciziei de admitere.
 • Nu este necesară o dovadă de asigurare de călătorie
 • Această viză vă autorizează să intrați doar o singură dată în Republica Federală Germania și să vă stabiliți reședința permanentă. Vă rugăm să vă adresați biroului de primire competent imediat după intrarea în țară.

Acte necesare

Pentru depunerea cererii aveți nevoie de următoarele acte pentru a le prezenta la consulat, în original și un set de copii simple. Vă rugăm să separați seturile individual (original + o copie) în ordinea enumerată mai jos.

Pentru a solicita o viză națională, trebuie să depuneți un formular de cerere completat integral în limba germană, inclusiv instrucțiunile conform §54 din Legea cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania. În formularul de cerere (VIDEX) indicați toate informațiile privind intrarea și șederea dumneavoastră în Germania. Formularul trebuie completat în format electronic, imprimat, semnat și prezentat la depunerea cererii.

La formular

Ambasada recomandă insistent să nu acceptați ajutorul "prestatorilor de servicii" la completarea formularelor! Acest lucru ar putea avea ca rezultat includerea în cererea dumneavoastră a unor informații eronate sau incomplete care pot duce, în cel mai rău caz, la respingerea cererii.

O fotografie de pașaport biometrică recentă (3,5 x 4,5 cm, pe fundal deschis).

Informații despre fotografiile biometrice pot fi găsite aici

Pașaport de călătorie valabil cu o (1) copie a paginii cu fotografie, semnată de titular, cu cel puțin 2 pagini libere. Pașaportul trebuie să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.

Buletin de identitate național valabil pentru cetățenii moldoveni sau permis de ședere moldovenesc valabil pentru cetățenii altor state, cu o (1) copie.

Confirmarea de admitere de la Biroul Federal pentru Migrație și Refugiați (BAMF), în original cu o copie

Certificatul de căsătorie și certificatul de naștere pentru copii și, dacă este cazul, certificatul de adopție, în original cu o copie

Dovada custodiei unice (de exemplu, certificat pentru părinți singuri, hotărâre judecătorească privind retragerea custodiei sau certificat de deces al celuilalt părinte, fiecare cu legalizare în original și o copie)

sau

Declarația notarială de consimțământ din partea părintelui care rămâne în țară. În baza ei se va putea solicita o viză pentru copil, ca el să poată părăsi țară și stabili reședința în mod permanent în Republica Federală Germania. Declarația de consimțământ trebuie să fie autentificată de către un notar și prezentată în termen de șase luni înainte de depunerea cererii, în fiecare caz cu legalizare în original și o copie.

Extras din Registrul Cadastral (Agenția Servicii Publice) despre existența proprietății imobiliare pe teritoriul Republicii Moldova în original și o copie

Certificat de la autoritatea de pensii (CNAS) din Republica Moldova, care să ateste mărimea pensiei, în original cu o copie

În anumite cazuri, pot fi solicitate acte suplimentare.

Durata procesării

Din cauza necesității aprobării din partea autorităților din Germania, trebuie să luați în calcul termenul de trei săptămâni pentru procesarea cererii dumneavoastră de viză (calculat din momentul depunerii actelor complete ale cererii la secția vize).

Taxe

Viza se eliberează gratuit.

Programare

Programarea se face prin intermediul unui sistem online. Programarea prin telefon nu este posibilă. Toate informațiile necesare le găsiți aici​​​​​​​

La începutul paginii