Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viză pentru activitatea în calitate de lucrător calificat

Articol

Viză pentru lucrători calificați cu studii profesionale (§ 18a al Legii Legea cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania)

Sugestii de bază

  • Ambasada Germaniei la Chișinău este responsabilă pentru procesarea cererii dumneavoastră dacă aveți domiciliul/reședința legală permanentă în Republica Moldova iar locul de ședere preconizat se află în Germania.
  • Cererea trebuie depusă personal la secția vize. Pentru depunerea cererii este necesar să faceți o programare. Programările se efectuează doar online. Sistemul de programare îl găsiți aici.
  • Actele care nu sunt emise în limbile germană sau engleză trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba germană, cu excepția paginii ce conține datele pașaportului.
  • Certificatele de stare civilă trebuie depuse în original, cu apostilă/legalizare. După procesarea cererii dumneavoastră actele în original vă vor fi returnate. Legalizarea se aplică documentelor moldovenești. Vă rugăm să țineți cont de informațiile corespunzătoare de pe pagina web a ambasadei.
  • Certificatele, diplomele sau alte acte similare trebuie prezentate cu apostilă/legalizare, în funcție de fiecare caz în parte.
  • Este posibil ca viza să necesite aprobarea Autorității competente pentru străini. Viza poate fi eliberată numai după obținerea acestor aprobări.
  • Rezervările de zbor nu sunt necesare pentru solicitarea vizei - vă rugăm să faceți rezervări doar după eliberarea vizei.
  • Ambasada își rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.
  • Actele incomplete tergiversează procesul și pot cauza respingerea cererii.
  • Actele expediate nesolicitat prin fax sau e-mail nu pot fi atribuite cererii dumneavoastră de viză. Prezentarea actelor/documentelor falsificate și a declarațiilor false implică în mod obligatoriu respingerea cererii și poate duce la o interdicție de intrare pe teritoriul Germaniei (și, eventual, al celorlalte state Schengen).

Informații generale

În calitate de lucrător calificat cu o studii profesionale recunoscute în Germania, puteți obține un permis de ședere pentru a exercita o muncă calificată, conform calificării dumneavoastră.

Vă rugăm să luați în considerație faptul că există diplome de studii superioare, care în Germania sunt evaluate în calitate de studii profesionale.   Mai multe informații despre viața și lucrul în Germania sunt disponibile pe www.make-it-in-germany.com.

Documente necesare

Pentru depunerea cererii urmează să prezentați la consulat următoarele documente, în original cu un set de copii simple. Vă rugăm să pregătiți fiecare set (original + o copie) în ordinea de mai jos.

Pentru a solicita o viză națională, trebuie să depuneți un formular de cerere completat integral în limba germană, inclusiv instrucțiunile conform §54 din Legea cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania. În formularul de cerere (VIDEX) indicați toate informațiile privind intrarea și șederea dumneavoastră în Germania. Formularul trebuie completat în format electronic, imprimat, semnat și prezentat la depunerea cererii.

La formular

Ambasada recomandă insistent să nu acceptați ajutorul "prestatorilor de servicii" la completarea formularelor! Acest lucru ar putea avea ca rezultat includerea în cererea dumneavoastră a unor informații eronate sau incomplete care pot duce, în cel mai rău caz, la respingerea cererii.

O fotografie de pașaport biometrică recentă (3,5 x 4,5 cm, pe fundal deschis).

Informații despre fotografiile biometrice pot fi găsite aici

Pașaport de călătorie valabil cu o (1) copie a paginii cu fotografie, semnată de titular, cu cel puțin 2 pagini libere. Pașaportul trebuie să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.

Buletin de identitate național valabil pentru cetățenii moldoveni sau permis de ședere moldovenesc valabil pentru cetățenii altor state, cu o (1) copie.

Un formular-tip completat și semnat de către angajator cu o copie: poate fi descărcat aici.

Documentul va include date despre activitatea dumneavoastră (spre exemplu fișa de post, timpul săptămânal de muncă în ore) și despre salariul anual brut.

Dacă încă nu dețineți un contract de muncă, vă rugăm să prezentați o ofertă concretă de angajare.   

Dovezi de calificare, spre exemplu diplome, certificate, carnet de muncă cu traducere și dovada diplomei în original și o copie.

Decizia de recunoaștere în formă scrisă a autorității responsabile pentru recunoașterea profesională din Germania în original și o copie.

Sau (în cazul profesiilor reglementate, pentru exercitarea cărora este necesară o autorizație, spre exemplu profesiile de îngrijire; lista complete poate fi găsită la Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă sau la Comisia UE): autorizația de exercitare a profesiei din partea instituției responsabile pentru recunoaștere sau asigurarea eliberării autorizației de exercitare a profesiei în original și o copie (spre exemplu pentru profesiile medicale).

Mai multe informații la acest capitol găsiți pe www.anerkennung-in-deutschland.de

Dovada asigurării pensiei adecvate în original și o copie (doar în cazul în care salariul nu corespunde la cel puțin 55% din limita de calcul a sumei anuale în asigurarea generală de pensie – 2023: 87 600 eur brut anual).

Vor fi acceptate doar dovezile lingvistice de la prestatorii certificați ALTE.

Dacă în cadrul măsurilor de calificare este prevăzut un curs de limbă germană: confirmarea înregistrării de la școala lingvistică cu indicarea numărului orelor săptămânale a cursului rezervat (curs intensive cu cel puțin 18 ore pe săptămână) și confirmarea achitării taxei de curs.

Persoanele care dețin asigurarea de sănătate legală sunt asigurate suficient din prima zi de lucru. Vă rugăm să prezentați o dovadă a asigurării de sănătate legale.

Dacă intrați în Germania mai devreme decât începutul asigurării de sănătate legale, trebuie să încheiați o asigurare suplimentară de sănătate.

Polițele de asigurări în sănătate pentru călători pot exclude acoperirea asigurării din condițiile de asigurare, dacă este planificată o ședere pe termen lung sau permanentă. Așa-numita „asigurare incoming” poate conține, de asemenea, o astfel de excludere. Din acest motiv vă rugăm să vă asigurați de faptul că dispuneți de asigurare suficientă în cadrul asigurării suplimentare. Informații suplimentare găsiți aici.


În anumite cazuri, pot fi solicitate acte suplimentare.

Termenul de procesare

Din cauza necesității regulate de aprobare din partea autorităților din Germania, trebuie să luați în calcul, în mod normal, termenul de procesare a solicitării dumneavoastră de viză, de patru săptămâni (calculat de la depunerea actelor complete ale dosarului la misiunea diplomatică).

Taxe

Taxa constituie 75,00 euro, poate fi  achitată cu cardul de credit în euro (debitare în Germania) sau în numerar în lei moldovenești la cursul de schimb al ambasadei în ziua plății. Euro, cecuri sau carduri de debit nu se acceptă.

Programare

Programarea se face prin intermediul unui sistem online. Programarea telefonică nu este posibilă. Toate informațiile necesare le găsiți aici

La începutul paginii