Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viza pentru un curs de limbă străină

Articol

Aici găsiți informații despre documentele care trebuie depuse pentru o cerere de viză pentru un curs de limbă străină în Germania.

Informații de bază

  • Ambasada Germaniei la Chișinău este responsabilă pentru procesarea cererii dumneavoastră dacă aveți domiciliul/ reședința legală permanentă în Republica Moldova iar locul de ședere se află preponderent în Germania.
  • Cererea trebuie să fie depusă personal la secția vize. Pentru depunerea cererii trebuie să faceți o programare. Programările se efectuează doar online. Sistemul de programare îl găsiți aici.
  • Actele care nu sunt emise în limbile germană sau engleză trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba germană, cu excepția paginii cu datele pașaportului.
  • Certificatele de stare civilă trebuie depuse în original, cu apostilă/legalizare. După procesarea cererii dumneavoastră actele în original vă vor fi returnate. Legalizarea se aplică documentelor moldovenești. Vă rugăm să țineți cont de informațiile corespunzătoare de pe pagina web a ambasadei.
  • Certificatele, diplomele sau alte acte similare trebuie să fie prezentate cu apostilă/legalizare, în funcție de fiecare caz în parte.
  • Este posibil ca viza să necesite aprobarea Autorității Competente pentru Străini. Viza poate fi eliberată numai după obținerea acestor aprobări.
  • Rezervările de zbor nu sunt necesare pentru solicitarea vizei - vă rugăm să faceți rezervări doar după primirea vizei.
  • Ambasada își rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.
  • Documentele incomplete tergiversează procesul și poate cauza respingerea cererii.
  • Documentele expediate nesolicitat prin fax sau e-mail nu pot fi atribuite cererii dumneavoastră de viză. Prezentarea actelor/documentelor falsificate și a declarațiilor false implică în mod obligatoriu respingerea cererii și poate duce la o interdicție de intrare pe teritoriul Germaniei (și, eventual, și celorlalte state din spațiul Schengen).

Informații generale

Un curs intensiv este un curs cu cel puțin 18 ore de limba germană pe săptămână. Cursurile de weekend sau serale nu sunt suficiente. De asemenea, cursul nu trebuie să fie un curs de integrare pentru străinii care locuiesc deja în Germania.

Acte necesare

Pentru depunerea cererii aveți nevoie de următoarele acte pentru a le prezenta la consulat, în original și un set de copii simple. Vă rugăm să separați seturile individual (original + o copie) în ordinea enumerată mai jos.

Pentru a solicita o viză națională, trebuie să depuneți un formular de cerere completat integral în limba germană, inclusiv instrucțiunile conform §54 din Legea cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania. În formularul de cerere (VIDEX) indicați toate informațiile privind intrarea și șederea dumneavoastră în Germania. Formularul trebuie completat în format electronic, imprimat, semnat și prezentat la depunerea cererii.

La formular

Ambasada recomandă insistent să nu acceptați ajutorul "prestatorilor de servicii" la completarea formularelor! Acest lucru ar putea avea ca rezultat includerea în cererea dumneavoastră a unor informații eronate sau incomplete care pot duce, în cel mai rău caz, la respingerea cererii.

O fotografie de pașaport biometrică recentă (3,5 x 4,5 cm, pe fundal deschis).

Informații despre fotografiile biometrice pot fi găsite aici

Pașaport de călătorie valabil cu o (1) copie a paginii cu fotografie, semnată de titular, cu cel puțin 2 pagini libere. Pașaportul trebuie să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.

Buletin de identitate național valabil pentru cetățenii moldoveni sau permis de ședere moldovenesc valabil pentru cetățenii altor state, cu o (1) copie.

Confirmare în scris a înscrierii la un curs intensiv de germană la o școală de limbi străine din Germania, pe antetul școlii de limbi străine, cu detalii despre locul de desfășurare a cursului, prețul cursului, durata și intensitatea cursului de limbă.

Detalii complete ale adresei de referință în Germania (de exemplu, persoana care invită, persoana de contact de la școala de limbi străine sau de la domiciliu).

Scrisoare de motivație personală, informală, în limba germană sau cu traducere.

dacă sunt disponibile: Dovada diplomelor de studii sau a calificărilor profesionale, în original și o copie.

Finanțare:

Pentru șederea în Germania solicitantul trebuie să dispună de mijloace financiare suficiente, care să corespundă unui anumit tarif standard. Suma se bazează pe tarifele pentru studenții germani. La depunerea cererii trebuie să se prezinte dovada mijloacelor financiare pentru cel puțin un an (de exemplu, prin intermediul unui cont blocat sau a unei declarații oficiale de angajament din partea părții care invită în Germania sau a unei promisiuni de bursă). Valoarea tarifelor standard actuale și sumele minime necesare pot fi găsite aici.

În cazul finanțării prin intermediul unui cont blocat: 

Deschideți contul blocat în timp util ÎNAINTE de a depune cererea de viză. La solicitarea vizei va fi acceptată doar confirmarea oficială de deschidere a contului, în care se menționează suma achitată integral și suma lunară disponibilă. O confirmare fără menționarea acestor sume nu este suficientă.

conform standardului UE (se aplică pe întregul spațiu Schengen, acoperire minimă de 30.000 euro, valabilă din ziua intrării în țară), este necesară pentru întreaga ședere.La eliberarea vizei trebuie să prezentați o acoperire a asigurării de sănătate corespunzătoare.

În anumite cazuri pot fi solicitate acte suplimentare.

Durata procesării

Din cauza necesității aprobării din partea autorităților din Germania, trebuie să luați în calcul termenul de șase săptămâni pentru procesarea cererii dumneavoastră de viză (calculat din momentul depunerii actelor complete ale cererii la secția vize).

Taxe

Taxa pentru viză constituie 75,00 euro, poate fi  achitată cu cardul de credit în euro (debit în Germania) sau în numerar în lei moldovenești la cursul de schimb al ambasadei în ziua plății. Euro, cecuri sau carduri de debit nu se acceptă.

Programare

Programarea se face prin intermediul unui sistem online. Programarea prin telefon nu este posibilă. Toate informațiile necesare le găsiți aici​​​​​​​

La începutul paginii