Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bucătar sau bucătăreasă și menager/ menageră

19.10.2023 - Articol

Ambasada Republicii Federale Germania la Chişinău angajează pentru  reședința Ambasadorului un bucătar/ o bucătăreasă și menager/ menageră (normă întreagă de muncă)


Activitatea  cuprinde următoarele sarcini:

Bucătar
•    prepararea și aranjarea bucatelor, inclusiv în cadrul recepțiilor mari                               
•    planificarea și calcularea necesarului de alimente
•    achiziționarea, controlului și depozitarea mărfurilor 
•    asigurarea respectării normelor de igienă 

Menagera
•    asigurarea curățeniei  și alte activități de menaj

Candidații trebuie să corespundă următoarelor cerințe și calificări:

•    cunoştinţe bune de limba română și rusă, cunoștințe de bază ale limbilor germană sau engleză constituie un avantaj
•    instruire profesională de specializare ca bucătar este de dorit, dar nu este absolut necesară. Aceasta poate fi compensată printr-o experiență profesională corespunzătoare
•    responsabilitate distinctă pentru curățenie, ordine și calitate la locul de muncă
•    muncă fiabilă şi  independentă, spirit de muncă în echipă și rezistență la stress 
•    flexibilitate şi  disponibilitatea de a lucra seara sau în weekend


Angajarea este condiționată de un control de securitate de către autoritățile germane, precum  și de un control medical a stării sănătăţii.. Deaceea este necesară disponibilitatea şi coopearea dumneavoastră.
Raportul de muncă este reglementat de legislația Republicii Moldova și de condițiile contractuale pentru angajații locali la Ambasada Germaniei la Chișinău. Norma întreagă de muncă  este de 40 de ore pe săptămână. Contractul de muncă se va  încheia, initial, pe o durată determinată de un an cu posibilitatea ulterioară de prelungire. Salariul se stabileşte în conformitate cu schema de salarizare a ambasadei.

Ministerul Federal de Externe al Germaniei si-a stabilit ca obiectiv promovarea profesională a  femeilor și invită în mod expres femeile calificate să aplice candidatura sa pentru acest post.

Vă rugăm să expediaţi dosarul cu următoarele acte:

- scrisoare de intenție
- CV în formă  tabelară cu fotografie tip paşaport
- copii ale certificatelor de specializare, ale certificatelor de muncă, referinţe
- copie a documentului de absolvire a studiilor/ formare profesională
- copia pașaportului /buletinului de identitate


exclusiv prin e-mail  până la 15 decembrie 2023

la următoarea adresă: info@chisinau.diplo.de (fișierul atașat să nu depășească 5 MB)

Persoana de contact pentru informații suplimentare referitor la acest post - dna Dihor (e-mail: vw-101@chis.diplo.de).

Doar dosarele complete vor fi luate în considerare, confirmări de primire nu se vor expedia. Vor fi contactaţi exclusiv candidații  invitați pentru interviul personal. 

Rambursarea cheltuielilor de deplasare pentru participarea la  interviu se exclude.

Informații privind protecția datelor personale în conformitate cu articolul 13 al Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) al UE pot fi găsite la: https://chisinau.diplo.de/md-de/botschaft/Ausschreibungen

La începutul paginii