Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Ambasada se prezintă

Secţiile Ambasadei Germaniei la Chişinău

Secţia politică este responsabilă pentru relaţiile bilaterale între Republica Federală Germania şi Republica Moldova. Ea menţine contactul cu Guvernul şi alţi actori importanţi ai ţării gazdă.

Secţia economică reprezintă interesele economiei germane în ţara gazdă, cooperează strâns cu actorii economiei germane, locale şi internaţionale şi susţine interconectarea cu importante asociaţii şi instituţii economice   din ţara gazdă. Secţia este reponsabilă şi de domeniul conformitate.

Echipa secţiei juridice şi consulare este principalul partener al dumneavoastră în cazul întrebărilor de ordin juridic şi consular, spre exemplu eliberarea actelor de călătorie pentru cetăţenii germani, autentificarea semnăturilor, legalizarea actelor moldoveneşti sau depunerea cererii pentru eliberarea vizei.

În domeniul cooperării pentru dezvoltare, secţia specializată coordonează colaborarea bilaterală cu autorităţile ţării gazdă şi donatorii internaţionali, întotdeauna în acord cu organizaţiile de implementare germane şi europene prezente la faţa locului.

Printre multiplele sarcini ale secţiei cultură se numără şi promovarea culturii germane în Republica Moldova într-o paletă completă, promovarea limbii germane în special în şcoli şi universităţi, realizarea propriilor evenimente culturale, coordonarea şi interconectarea cu actorii politicii germane externe în domeniul culturii şi educaţiei.

Secţia presă a Ambasadei este responsabilă pentru relaţiile cu presa şi publicul ale Ambasadei, informând opinia publică din Moldova despre politica Guvernului Federal, precum şi despre Germania în general. Unele activităţi şi proiecte ale Ambasadei secţia le promovează exclusiv prin intermediul paginii de Facebook. În afară de cele menţionate mai sus, secţia menţine legături cu actorii locali şi internaţionali în domeniul mass-media. 

La începutul paginii