Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viză pentru ședere în scop au-pair

Articol

Aici veți găsi informații despre documentele care trebuie depuse pentru o solicitarea vizei pentru a lucra în calitate de au-pair.

Sugestii de bază

 • Ambasada Germaniei la Chișinău este responsabilă pentru procesarea cererii dumneavoastră dacă aveți domiciliul/reședința legală permanentă în Republica Moldova iar locul de ședere preconizat se află în Germania.
 • Cererea trebuie depusă personal la secția vize. Pentru depunerea cererii este necesar să faceți o programare. Programările se efectuează doar online. Sistemul de programare îl găsiți aici.
 • Actele care nu sunt emise în limbile germană sau engleză trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba germană, cu excepția paginii ce conține datele pașaportului.
 • Certificatele de stare civilă trebuie depuse în original, cu apostilă/legalizare. După procesarea cererii dumneavoastră actele în original vă vor fi returnate. Legalizarea se aplică documentelor moldovenești. Vă rugăm să țineți cont de informațiile corespunzătoare de pe pagina web a ambasadei.
 • Certificatele, diplomele sau alte acte similare trebuie prezentate cu apostilă/legalizare, în funcție de fiecare caz în parte.
 • Este posibil ca viza să necesite aprobarea Autorității competente pentru străini. Viza poate fi eliberată numai după obținerea acestor aprobări.
 • Rezervările de zbor nu sunt necesare pentru solicitarea vizei - vă rugăm să faceți rezervări doar după eliberarea vizei.
 • Ambasada își rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.
 • Actele incomplete tergiversează procesul și pot cauza respingerea cererii.
 • Actele expediate nesolicitat prin fax sau e-mail nu pot fi atribuite cererii dumneavoastră de viză. Prezentarea actelor/documentelor falsificate și a declarațiilor false implică în mod obligatoriu respingerea cererii și poate duce la o interdicție de intrare pe teritoriul Germaniei (și, eventual, al celorlalte state Schengen).

Informații generale

Persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, dar nu au împlinit încă 27 de ani, pot obține o viză pentru a lucra în calitate de au-pair pentru o perioadă cuprinsă între cel puțin șase și cel mult douăsprezece luni.

 • Scopul șederii au-pair este de a îmbunătăți competențele lingvistice și de a extinde cunoștințele generale prin dobândirea unei mai bune înțelegeri a țării gazdă.
 • Sejurul au-pair în Germania este posibil o singură dată.
 • Fișa informativă "Au-pair în familii germane" oferă informații despre sarcinile, drepturile și obligațiile au-pair-ului și ale familiei gazdă.

Documente necesare

Pentru depunerea cererii urmează să prezentați la consulat următoarele documente, în original cu un set de copii simple. Vă rugăm să pregătiți fiecare set (original+o copie) în ordinea de mai jos.

Pentru a solicita o viză națională, trebuie să depuneți un formular de cerere completat integral în limba germană, inclusiv instrucțiunile conform §54 din Legea cu privire la ședere pe teritoriul Republicii Federale Germania. În formularul de cerere (VIDEX) indicați toate informațiile privind intrarea și șederea dumneavoastră în Germania. Formularul trebuie completat în format electronic, imprimat, semnat și prezentat la depunerea cererii.

La formular

Ambasada recomandă insistent să nu acceptați ajutorul "prestatorilor de servicii" la completarea formularelor! Acest lucru ar putea avea ca rezultat includerea în cererea dumneavoastră a unor informații eronate sau incomplete care pot duce, în cel mai rău caz, la respingerea cererii.

O fotografie de pașaport biometrică recentă (3,5 x 4,5 cm, pe fundal deschis).

Informații despre fotografiile biometrice pot fi găsite aici

Pașaport de călătorie valabil cu o (1) copie a paginii cu fotografie, semnată de titular, cu cel puțin 2 pagini libere. Pașaportul trebuie să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.

Buletin de identitate național valabil pentru cetățenii moldoveni sau permis de ședere moldovenesc valabil pentru cetățenii altor state, cu o (1) copie.

Contract au-pair semnat conform modelului publicat de Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă (În original și o copie. O copie imprimată sau o copie trasnsmisă prin fax va fi acceptată dacă relația au-pair a fost intermediată de către o agenție certificată RAL).

Chestionarul au-pair completat de către familia gazdă și certificatul de înregistrare în original cu o copie.

complet personal, fără lacune, incluzând în special o descriere a studiilor anterioare și, după caz, a experienței profesionale, cu o copie.

Scrisoare de intenție scrisă personal, însoțită de o copie; aceasta trebuie să prezinte așteptările legate de șederea planificată și beneficiile profesionale și personale preconizate, precum și planurile de viitor.

Dacă există: dovezi de calificare, spre exemplu diplome, certificate, carnet de muncă cu traducere în original și o copie.

Dovada cunoștințelor de limba germană la nivelul A1 al Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi, spre exemplu, certificatul Start Deutsch 1 de la Institutul Goethe. Excepție pentru vorbitorii nativi de limbă germană. (Dovada prin prezentarea unui certificat recunoscut în original și cu o copie). Instituția care eliberează certificatul lingvistic trebuie să fie certificată ALTE. Alternativ, competențele lingvistice sunt verificate în cadrul procedurii de obținere a vizei prin intermediul unui interviu pe teme de ordin general.

Conform normelor UE (valabilă pentru a primi reședință în Gemrania și pentru întregul spațiu Schengen, suma minimă asigurată: 30.000 €, valabilă de la data intrării pentru întreagă perioadă a șederii).

În anumite cazuri, pot fi solicitate acte suplimentare.

Termenul de procesare

Din cauza necesității regulate de aprobare din partea autorităților din Germania, trebuie să luați în calcul, în mod normal, termenul de procesare a solicitării dumneavoastră de viză, de patru săptămâni (calculat de la depunerea actelor complete ale dosarului la misiunea diplomatică).

Taxe

Taxa constituie 75,00 euro, poate fi  achitată cu cardul de credit în euro (debitare în Germania) sau în numerar în lei moldovenești la cursul de schimb al ambasadei în ziua plății. Euro, cecuri sau carduri de debit nu se acceptă.

Programare

Programarea se face prin intermediul unui sistem online. Programarea telefonică nu este posibilă. Toate informațiile necesare le găsiți aici.​​​​​​​

La începutul paginii